Các khách sạn ở Trung tâm Khoa học Nehru - Trung tâm Khoa học Nehru

Tìm khách sạn ở Trung tâm Khoa học Nehru, Worli, Ấn Độ

Hưởng Giá Bí mật tại một số khách sạn

Giá này không dành cho tất cả mọi người.

  • Có thể thanh toán ngay hoặc thanh toán sau
  • Hủy miễn phí tại hầu hết mọi phòng
  • Đảm bảo giá