Các khách sạn ở Công viên Khoa học và Công nghệ Kilometro Rosso

Tìm khách sạn tại Công viên Khoa học và Công nghệ Kilometro Rosso

Hưởng Giá Bí mật tại một số khách sạn

Giá này không dành cho tất cả mọi người.

  • Có thể thanh toán ngay hoặc thanh toán sau
  • Hủy miễn phí tại hầu hết mọi phòng
  • Đảm bảo giá