Chọn ngày để xem giá

Tùy chọn phòng

Phòng Deluxe, 1 giường cỡ king

 • 26 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Deluxe, 2 giường đôi

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng Executive, 1 giường cỡ king

 • 26 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Premier, 2 giường cỡ queen

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường cỡ queen

Phòng Deluxe, 2 giường cỡ queen

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường cỡ queen

Phòng Executive, 1 giường cỡ king, góc

 • 43 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Suite, 1 giường cỡ king, quang cảnh thành phố

 • 63 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 3 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Suite, quang cảnh thành phố

 • 63 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 3 khách
 • 1 sofa giường đôi

Phòng Suite Junior, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật (Tub)

 • 56 mét vuông
 • 4 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Suite, 1 giường cỡ king, quang cảnh thành phố

 • 63 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 3 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Suite Tiêu chuẩn, quang cảnh thành phố

 • 63 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 3 khách
 • 1 sofa giường đôi

Phòng Deluxe, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing, SHower)

 • 56 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Suite, 1 giường cỡ queen, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing, Tub)

 • 63 mét vuông
 • 3 khách
 • 1 giường cỡ queen

Phòng Deluxe, 2 giường đôi, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing, Shower)

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng Executive, 2 giường cỡ queen

 • 26 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 4 khách
 • 2 giường cỡ queen

Phòng Premier, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật, góc (Hearing)

 • 43 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Suite, 1 giường cỡ king, quang cảnh thành phố

 • 63 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 4 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Executive, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật, góc (Hearing)

 • 43 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Executive, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing, Tub)

 • 26 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật, quang cảnh thành phố (Tub)

 • 26 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 3 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Premier, 2 giường cỡ queen, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing)

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường cỡ queen

Phòng Premier, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing)

 • 26 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Deluxe, 2 giường cỡ queen, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing)

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường cỡ queen

Phòng Deluxe, 1 giường cỡ king, phù hợp cho người khuyết tật (Hearing)

 • 26 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Premier, 2 giường đôi

 • 26 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng Premier, 1 giường cỡ king, góc

 • 43 mét vuông
 • 3 khách
 • 1 giường cỡ king

Phòng Premier, 1 giường cỡ king

 • 26 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường cỡ king