Chọn ngày để xem giá

Chi tiết bố cục

7 phòng ngủ
780 mét vuông
Phòng ngủ 1
  1 giường cỡ queen
Phòng ngủ 2
  1 giường cỡ queen
Phòng ngủ 3
  1 giường cỡ queen
Phòng ngủ 4
  1 giường cỡ queen
Phòng ngủ 5
  1 giường cỡ queen
Phòng ngủ 6
  2 giường đơn lớn
Phòng ngủ 7
  2 giường đơn lớn

Tùy chọn phòng