Chọn ngày để xem giá

Giá hiện tại là 4.708.750 ₫
Có giá này vào 06/12/2022

Tùy chọn phòng