Chọn ngày để xem giá

Giá hiện tại là 3.428.577 ₫
Có giá này vào 15/12/2022

Tùy chọn phòng