PDF

Tuyên bố bảo mật

Cập nhật lần cuối: 17/11/2023
Hotels.com, thương hiệu thuộc Expedia Group, (“chúng tôi”) coi trọng quý vị với tư cách là khách hàng của chúng tôi và nhận thức rõ rằng việc bảo mật rất quan trọng với quý vị. Tuyên bố bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi quý vị sử dụng nền tảng của chúng tôi và các dịch vụ liên quan, các quyền của quý vị trong việc xác định cách chúng tôi xử lý thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc lưu giữ về quý vị, đồng thời hướng dẫn quý vị cách liên hệ với chúng tôi.
Tóm tắt về Tuyên bố bảo mật
Dưới đây là thông tin tóm tắt về Tuyên bố bảo mật. Để xem lại toàn bộ Tuyên bố bảo mật, vui lòng bấm vào đây hoặc cuộn xuống.
Tuyên bố bảo mật này bao hàm những nội dung nào?
Tuyên bố bảo mật này được lập ra nhằm mô tả:
 • Cách thức và loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng
 • Thời điểm và đối tượng chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị
 • Những lựa chọn dành cho quý vị về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị
 • Cách quý vị truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình.
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi:
 • Quý vị cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi
 • Chúng tôi tự động thu thập thông tin
 • Chúng tôi nhận được thông tin từ những nguồn khác
Khi quý vị tạo tài khoản trên một trong những trang web của chúng tôi, đăng ký nhận ưu đãi hoặc thông tin, hoặc đặt phòng thông qua nền tảng của chúng tôi, quý vị sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Khi quý vị truy cập các trang web của chúng tôi hay tải xuống và sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập các thông tin cá nhân đó thông qua công nghệ tự động, bao gồm cookie cài trên trình duyệt của quý vị, nếu được quý vị đồng ý trong trường hợp áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thông tin cá nhân từ các công ty liên kết trong Expedia Group, cũng như các đối tác kinh doanh và bên thứ ba khác; các thông tin đó sẽ giúp chúng tôi cải thiện nền tảng và các công cụ, dịch vụ liên quan, cập nhật và lưu giữ hồ sơ chính xác, có khả năng phát hiện, điều tra hành vi gian lận, đồng thời tiếp thị các dịch vụ hiệu quả hơn.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị để phục vụ một vài mục đích, trong đó bao gồm: giúp quý vị đặt chuyến đi và/hoặc kỳ nghỉ, hỗ trợ quý vị việc lưu trú trong chuyến đi và/hoặc kỳ nghỉ, trao đổi với quý vị (bao gồm cả trường hợp chúng tôi gửi thông tin về sản phẩm và dịch vụ hoặc hỗ trợ quý vị trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc chủ nơi lưu trú), và tuân thủ luật pháp. Tuyên bố bảo mật đầy đủ dưới đây nêu chi tiết cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân bên dưới.
Quý vị có thể thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: quý vị có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị bằng cách bấm vào liên kết “hủy đăng ký” trong các email, trong tài khoản của quý vị nếu có hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Tuyên bố bảo mật của chúng tôi có thông tin cụ thể hơn về các tùy chọn cũng như quyền và lựa chọn bảo vệ dữ liệu dành cho quý vị.
Thông tin cụ thể hơn về các biện pháp bảo mật của chúng tôi có trong Tuyên bố bảo mật đầy đủ. Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo hướng dẫn trong phần “Liên hệ với chúng tôi” dưới đây nếu có thắc mắc về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của quý vị hoặc muốn đưa ra yêu cầu về thông tin cá nhân đó.
*****************************

Tuyên bố bảo mật

Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị

Trong phần này, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về:
 • các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng,
 • cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin,
 • mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin, và
 • cơ sở pháp lý mà chúng tôi căn cứ vào để thu thập và sử dụng thông tin.

Cơ sở pháp lý để xử lý:

Các bảng dưới đây trình bày cơ sở pháp lý mà chúng tôi căn cứ vào để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.
Tóm lại, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ quý vị khi một trong những cơ sở pháp lý sau áp dụng:
 • Sự đồng ý: điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ chỉ xử lý thông tin cá nhân sau khi quý vị đồng ý chúng tôi làm như vậy (ví dụ: khi cần quý vị cho phép chúng tôi gửi thông tin tiếp thị).
 • Nghĩa vụ pháp lý: điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị khi chúng tôi có nghĩa vụ phải thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi cần sử dụng lịch sử giao dịch của quý vị để hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và thuế theo luật.
 • Thực hiện hợp đồng: điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị khi cần thiết có thông tin cá nhân đó để thực hiện hợp đồng với quý vị (ví dụ: quản lý đặt phòng, xử lý thanh toán hoặc tạo tài khoản theo yêu cầu của quý vị),
  • Nếu chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp thông tin cá nhân để tuân thủ yêu cầu pháp lý hoặc để thực hiện hợp đồng với quý vị, chúng tôi sẽ thông báo vào thời điểm thích hợp và nêu rõ yêu cầu này có bắt buộc hay không (cũng như những hậu quả có thể xảy ra nếu quý vị không cung cấp thông tin cá nhân).
 • Lợi ích hợp pháp: điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị khi đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi và không chịu ảnh hưởng từ các quyền của quý vị (như được giải thích bên dưới),
  • Một số quốc gia và khu vực cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân trên cơ sở lợi ích hợp pháp. Nếu chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào), lợi ích này thường sẽ để vận hành hoặc cải thiện nền tảng của chúng tôi và giao tiếp với quý vị khi cần để cung cấp dịch vụ cho quý vị, nhằm mục đích xác thực bảo mật khi quý vị liên hệ với chúng tôi, để trả lời câu hỏi của quý vị, tiếp thị hoặc nhằm mục đích phát hiện hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.Mặc dù khái niệm về lợi ích hợp pháp chỉ được công nhận ở một số vùng và quốc gia nhất định, nhưng chúng tôi cân bằng giữa việc sử dụng thông tin cá nhân với các quyền của quý vị trên toàn cầu.

Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau:
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng, bao gồm:
  • Cho phép đặt phòng, xác thực danh tính và các mục đích bảo hiểm du lịch.
  • Đặt chuyến đi quý vị yêu cầu hoặc hỗ trợ đặt phòng tại nơi lưu trú.
  • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đặt chỗ và/hoặc tài khoản.
  • Tạo, duy trì và cập nhật tài khoản người dùng trên nền tảng của chúng tôi và xác thực quý vị là người dùng.
  • Lưu trữ lịch sử tìm kiếm và du lịch, sở thích lưu trú và chuyến đi của quý vị, cũng như các thông tin tương tự khác về việc quý vị sử dụng nền tảng và dịch vụ của Expedia Group, và mục đích khác như mô tả trong Tuyên bố bảo mật này.
  • Cho phép và tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận và xử lý các khoản thanh toán, phiếu giảm giá và các giao dịch khác.
  • Quản lý các chương trình khách hàng thân thiết và chương trình thưởng.
  • Thu thập và cho phép các nhận xét liên quan đến việc đặt chỗ.
  • Giúp quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhanh hơn và dễ dàng hơn thông qua các tính năng như đăng nhập bằng tài khoản của quý vị trong các dịch vụ và trang web trực tuyến của một số thương hiệu thuộc Expedia Group.
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng, bao gồm:
  • Trả lời câu hỏi của quý vị, đáp ứng yêu cầu về thông tin của quý vị và xử lý các lựa chọn về thông tin.
  • Hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa quý vị và nhà cung cấp dịch vụ du lịch như khách sạn và chủ nơi lưu trú.
  • Liên hệ với quý vị (chẳng hạn như qua tin nhắn văn bản, email, cuộc gọi điện thoại, thư tín, thông báo tự động hoặc tin nhắn trên các nền tảng trao đổi thông tin khác) nhằm mục đích cung cấp các thông tin như xác nhận và cập nhật yêu cầu đặt phòng cho chuyến đi, thông báo khẩn cấp hoặc các mục đích khác như mô tả trong Tuyên bố bảo mật này.
 • Mục đích tiếp thị, bao gồm:
  • Liên hệ với quý vị (chẳng hạn như qua tin nhắn văn bản, email, cuộc gọi điện thoại, thư tín, thông báo tự động hoặc tin nhắn trên các nền tảng trao đổi thông tin khác) nhằm mục đích tiếp thị.
  • Phân tích thông tin như lịch sử duyệt web và/hoặc thanh toán và sử dụng kết quả để tối ưu hóa quảng cáo và tiếp thị cho phù hợp với các mối quan tâm và sở thích của quý vị.
  • Đo lường và phân tích hiệu quả của hoạt động tiếp thị và khuyến mãi của chúng tôi.
  • Quản lý chương trình khuyến mãi như các cuộc thi, chương trình rút thăm trúng thưởng và chương trình quà tặng tương tự.
  • Cung cấp quảng cáo theo mục tiêu và quảng cáo dựa trên hồ sơ của quý vị. Tuyên bố về cookie của chúng tôi sẽ giải thích cụ thể hơn về cách chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tương tự.
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:
  • Tiến hành khảo sát, nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu.
  • Duy trì, cải thiện, nghiên cứu và đo lường hiệu quả của các trang web và ứng dụng, hoạt động, công cụ và dịch vụ của chúng tôi.
  • Theo dõi hoặc ghi lại các cuộc gọi, trò chuyện và các thông tin liên lạc khác với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi và các đại diện khác, cũng như thông tin liên lạc trên nền tảng giữa các đối tác và khách du lịch cho mục đích kiểm soát chất lượng, đào tạo, giải quyết tranh chấp và như mô tả trong Tuyên bố bảo mật này.
  • Tạo dữ liệu tổng hợp hoặc ẩn danh hoặc hủy thông tin nhận dạng; để chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ dữ liệu này không hạn chế, nếu được phép.
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ, bao gồm:
  • Nâng cao tính bảo mật, xác thực danh tính khách hàng, ngăn chặn và điều tra các hoạt động gian lận và trái phép, bào chữa trước các khiếu nại và trách nhiệm pháp lý khác, cũng như quản lý các rủi ro khác.
  • Tuân thủ luật pháp hiện hành, bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng tôi cũng như của người dùng, bảo vệ chính chúng tôi, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan pháp lý khác cũng như các yêu cầu nằm trong quy trình pháp lý.
  • Tuân thủ các luật và yêu cầu về an ninh và chống khủng bố, chống hối lộ, hải quan và nhập cư hiện hành, cũng như các luật và yêu cầu thẩm định khác.
Chúng tôi thu thập các loại thông tin cá nhân sau cho các mục đích dưới đây:
Loại thông tin cá nhân
Mục đích thu thập
Nguồn thông tin cá nhân
Cơ sở pháp lý
Dữ liệu nhận dạng do chính phủ cấp, bao gồm hộ chiếu, giấy phép lái xe, số redress chính phủ, quốc gia cư trú và mã số thuế (đối với chủ nơi lưu trú)
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị
Dữ liệu nhận dạng, bao gồm tên, tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, cũng như địa chỉ nhà, địa chỉ kinh doanh và địa chỉ thanh toán (bao gồm cả địa chỉ đường phố và mã bưu điện)
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị (và người đồng hành)
 • Lợi ích hợp pháp (của quý vị hoặc người đồng hành)
 • Sự đồng ý (bao gồm sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ đối với việc sử dụng dữ liệu của trẻ em)
Dữ liệu thanh toán, bao gồm số thẻ thanh toán, ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán và số tài khoản ngân hàng
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị (và người đồng hành)
 • Sự đồng ý
Các sở thích liên quan đến chuyến đi như loại hình điểm đến và nơi lưu trú yêu thích, cũng như nhu cầu đặc biệt về chế độ ăn và hỗ trợ người khuyết tật, nếu có
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Lợi ích hợp pháp (của quý vị hoặc người đồng hành)
 • Sự đồng ý
Dữ liệu về khách hàng thân thiết, bao gồm tư cách thành viên chương trình khách hàng thân thiết, số dư điểm khách hàng thân thiết, điểm tích lũy và điểm đã sử dụng, trạng thái khách hàng thân thiết
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Lợi ích hợp pháp (của quý vị hoặc người đồng hành)
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị
 • Sự đồng ý
Dữ liệu vị trí địa lý, bao gồm vị trí được phỏng đoán từ địa chỉ IP, quốc gia được chọn để sử dụng trang web của chúng tôi và vị trí chính xác theo thời gian thực (khi được quý vị cho phép)
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị (và người đồng hành)
 • Lợi ích hợp pháp (của quý vị hoặc người đồng hành)
 • Sự đồng ý
Hình ảnh, video và bản ghi, bao gồm ảnh chụp khuôn mặt, hình ảnh quý vị đăng tải và video
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị
 • Sự đồng ý
Thông tin liên lạc với chúng tôi, bao gồm email, tin nhắn chat và bản ghi âm cuộc gọi với đại diện bộ phận hỗ trợ khách hàng
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Thực hiện hợp đồng với quý vị (và người đồng hành)
 • Lợi ích hợp pháp (của quý vị hoặc người đồng hành)
 • Sự đồng ý (bao gồm sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ đối với việc sử dụng dữ liệu của trẻ em)
Dữ liệu tương tác với trang web, bao gồm nội dung quý vị tìm kiếm, giao dịch và các hoạt động tương tác khác với quý vị trên các nền tảng, dịch vụ trực tuyến và app của chúng tôi
 • Mục đích sử dụng nền tảng và đặt phòng
 • Mục đích truyền thông và dịch vụ khách hàng
 • Mục đích tiếp thị
 • Mục đích nghiên cứu thị trường, phân tích và đào tạo để cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Mục đích bảo mật và tuân thủ
 • Trực tiếp từ quý vị
 • Từ các công ty khác thuộc Expedia Group
 • Tự động từ thiết bị của quý vị
 • Từ các bên thứ ba, bao gồm các đối tác và đơn vị liên kết kinh doanh của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
 • Nghĩa vụ pháp lý
 • Lợi ích hợp pháp