Uu Dai Khach San Phut Chot Washington

 • Có thể thanh toán ngay hoặc thanh toán sau
 • Hủy miễn phí tại hầu hết mọi phòng
 • Đảm bảo giá

Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm miễn phí*

Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
=
Hình ảnh Sheraton Pentagon City Hotel tại Arlington

Sheraton Pentagon City Hotel

(5,8 km đến trung tâm thành phố)
 • 3,5 sao
Tuyệt vời 4,0 / 5
từ
2.020.656 ₫
 • Ưu đãi ngắn hạn: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 28, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Dec 30, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 0%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Dec 30, 2018
 • Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
Hình ảnh Best Western Fairfax tại Fairfax

Best Western Fairfax

(25 km đến trung tâm thành phố)
 • 2,5 sao
Tuyệt vời 4,0 / 5
từ1.770.912 ₫
1.328.184 ₫
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 16, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 17, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 18, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 19, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 20, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 21, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 22, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 23, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 24, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 25, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 9, 2019
Hình ảnh Sheraton College Park North Hotel tại Beltsville

Sheraton College Park North Hotel

(18 km đến trung tâm thành phố)
 • 3,5 sao
Tốt 3,8 / 5
từ
1.871.945 ₫
 • Tiết kiệm 20%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 31, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Apr 1, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 31, 2018
 • Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
Hình ảnh Washington Plaza tại Washington

Washington Plaza

(840 m đến trung tâm thành phố)
 • 3,5 sao
Tuyệt vời 4,3 / 5
từ3.093.420 ₫
2.474.736 ₫
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 0%Đặt trước: Feb 16, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 19, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 30%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
Hình ảnh HI Washington DC - Hostel tại Washington

HI Washington DC - Hostel

(370 m đến trung tâm thành phố)
 • 2 sao
Tuyệt vời 4,3 / 5
từ
817.344 ₫
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
Hình ảnh Fairmont Washington, D.C., Georgetown tại Washington

Fairmont Washington, D.C., Georgetown

(2,5 km đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Xuất sắc 4,6 / 5
từ4.745.136 ₫
3.796.109 ₫
 • Đặt ngay và tiết kiệm!Đặt trước: Apr 6, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 29, 2018
 • Đặt ngay và tiết kiệm!Đặt trước: Apr 6, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 29, 2018
 • Đặt ngay và tiết kiệm!Đặt trước: Apr 6, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 29, 2018
Hình ảnh The Westin Washington, D.C. City Center tại Washington

The Westin Washington, D.C. City Center

(950 m đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Tuyệt vời 4,2 / 5
từ
3.155.856 ₫
 • Ưu đãi ngắn hạn: Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
Hình ảnh Residence Inn Washington, DC/Foggy Bottom tại Washington

Residence Inn Washington, DC/Foggy Bottom

(2,6 km đến trung tâm thành phố)
 • 3 sao
Tuyệt vời 4,5 / 5
từ
2.020.656 ₫
 • Tiết kiệm 30%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 30%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 25%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 25%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 20%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 20%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
Hình ảnh Residence Inn Washington Capitol Hill/Navy Yard tại Washington

Residence Inn Washington Capitol Hill/Navy Yard

(3,3 km đến trung tâm thành phố)
 • 3 sao
Tuyệt vời 4,5 / 5
 • Tiết kiệm 0%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
 • Tiết kiệm 0%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
Hình ảnh Hyatt Regency Bethesda tại Bethesda

Hyatt Regency Bethesda

(11 km đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Tốt 3,7 / 5
từ
2.323.527 ₫
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 10%Đặt trước: Apr 2, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 1, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 17, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 18, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 19, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 19, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 23, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 24, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 25, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
Hình ảnh Americana Hotel tại Arlington

Americana Hotel

(5,3 km đến trung tâm thành phố)
 • 2,5 sao
Tốt 3,7 / 5
từ
1.839.024 ₫
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Apr 29, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 28, 2018
Hình ảnh The Jefferson, Washington, DC tại Washington

The Jefferson, Washington, DC

(1,3 km đến trung tâm thành phố)
 • 5 sao
Xuất sắc 4,9 / 5
từ8.514.000 ₫
7.622.868 ₫
 • Đặt phòng sớm và tiết kiệm 15%Đặt trước: Apr 29, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 28, 2018
Hình ảnh Comfort Inn Alexandria West - Landmark tại Alexandria

Comfort Inn Alexandria West - Landmark

(14 km đến trung tâm thành phố)
 • 2,5 sao
Tốt 3,5 / 5
từ2.247.696 ₫
1.910.542 ₫
 • Ưu đãi ngắn hạn: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 28, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 20%Đặt trước: Mar 26, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Mar 26, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú từ Feb 28, 2018 đến {1}
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 20%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
 • Chỉ trong đêm nay: Tiết kiệm 20%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
Hình ảnh Red Roof Inn Washington DC - Laurel tại Laurel

Red Roof Inn Washington DC - Laurel

(24 km đến trung tâm thành phố)
 • 2 sao
Tốt 3,5 / 5
từ1.475.533 ₫
1.254.169 ₫
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 20%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 20%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
Hình ảnh La Quinta Inn & Suites DC Metro Capitol Beltway tại Capitol Heights

La Quinta Inn & Suites DC Metro Capitol Beltway

(15 km đến trung tâm thành phố)
 • 2,5 sao
Tốt 3,4 / 5
từ
1.793.843 ₫
 • Khuyến mãi!Đặt trước: Feb 25, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước May 9, 2018
 • Khuyến mãi!Đặt trước: Feb 25, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước May 9, 2018
Hình ảnh Cambria Hotel & Suites Rockville tại Rockville

Cambria Hotel & Suites Rockville

(23 km đến trung tâm thành phố)
 • 3 sao
Xuất sắc 4,6 / 5
từ
2.134.176 ₫
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
 • Tiết kiệm 25%Đặt trước: Feb 26, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 25, 2018
Hình ảnh The Melrose Georgetown Hotel tại Washington

The Melrose Georgetown Hotel

(2,6 km đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Xuất sắc 4,6 / 5
từ3.836.976 ₫
2.685.883 ₫
 • Đặt phòng sớm và tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Dec 30, 2018Phải được đặt 21 ngày trước khi nhận phòng
 • Tiết kiệm 30%Đặt trước: Mar 1, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 28, 2018
Hình ảnh Club Quarters Hotel in Washington DC tại Washington

Club Quarters Hotel in Washington DC

(1,5 km đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Tuyệt vời 4,0 / 5
từ
2.022.926 ₫
 • Tiết kiệm 25%Đặt trước: Apr 30, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 29, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 25%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 20%Đặt trước: Apr 30, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Apr 29, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Apr 1, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 31, 2018
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jul 30, 2018
Hình ảnh Towneplace Suites by Marriott Clinton at Joint Base Andrews tại Clinton

Towneplace Suites by Marriott Clinton at Joint Base Andrews

(18 km đến trung tâm thành phố)
 • 3 sao
Tuyệt vời 4,5 / 5
từ
3.155.856 ₫
 • Đặt phòng sớm và tiết kiệm 10%Đặt trước: Feb 25, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 28, 2018
Hình ảnh The Westin Tysons Corner tại Falls Church

The Westin Tysons Corner

(17 km đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Tuyệt vời 4,3 / 5
từ
1.793.616 ₫
 • Tiết kiệm 15%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Tiết kiệm 0%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
Hình ảnh Hyatt Place Herndon Dulles Airport East tại Herndon

Hyatt Place Herndon Dulles Airport East

(35 km đến trung tâm thành phố)
 • 3 sao
Tuyệt vời 4,1 / 5
từ
2.247.696 ₫
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 20%Đặt trước: Mar 21, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 31, 2018
Hình ảnh The Westin Arlington Gateway tại Arlington

The Westin Arlington Gateway

(8,3 km đến trung tâm thành phố)
 • 4 sao
Tuyệt vời 4,4 / 5
từ
1.910.542 ₫
 • Tiết kiệm 10%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jan 30, 2019
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 5%Đặt trước: Feb 24, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 24, 2018
Hình ảnh Hyatt Place Washington DC/US Capitol tại Washington

Hyatt Place Washington DC/US Capitol

(1,4 km đến trung tâm thành phố)
 • 3 sao
Tuyệt vời 4,2 / 5
từ
2.701.776 ₫
 • Khuyến mãi bí mật: Tiết kiệm 15%Đặt trước: Apr 4, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước Jul 6, 2018
Hình ảnh Old Colony Inn Alexandria tại Alexandria

Old Colony Inn Alexandria

(9,8 km đến trung tâm thành phố)
 • 2,5 sao
Tốt 3,8 / 5
từ1.793.616 ₫
1.524.574 ₫
 • Tiết kiệm 25%Đặt trước: Mar 31, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018
 • Chỉ trong đêm nay: Tiết kiệm 20%Đặt trước: Feb 28, 2018. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước Feb 27, 2018
Hình ảnh Park Hyatt Washington tại Washington

Park Hyatt Washington

(2,5 km đến trung tâm thành phố)
 • 5 sao
Xuất sắc 4,7 / 5
từ
7.469.616 ₫
 • Lưu trú 3 đêm và miễn phí đêm thứ 3Đặt trước: Feb 28, 2018. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước Mar 30, 2018

Tích lũy 10 đêm, nhận 1 đêm miễn phí*

Và nhớ tìm Giá Bí mật tại một số khách sạn

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
=