Tuyên bố về cookie    

Cập nhật lần cuối: 23/12/2022

Tuyên bố về cookie

Các loại cookie và công nghệ tương tự

Cookie

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được gửi dưới dạng tệp tới máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi quý vị truy cập hầu hết các trang web. Cookie có thể được phân phối bởi chúng tôi (cookie của bên thứ nhất) hoặc đối tác hay nhà cung cấp bên thứ ba (cookie của bên thứ ba). Cookie có thể là cookie theo phiên hoặc cookie cố định. Cookie theo phiên sẽ cho phép trang web nhận biết và liên kết các hành động của người dùng trong một phiên duyệt web và hết hạn vào cuối mỗi phiên. Cookie cố định giúp chúng tôi nhận biết quý vị là người dùng hiện tại và được lưu giữ trên hệ thống hoặc thiết bị của quý vị cho đến khi hết hạn, nhưng quý vị cũng có thể xóa các cookie này trước ngày hết hạn.

Các công nghệ tương tự khác

 • Tập tin chỉ báo, gif, gif rỗnglà các đồ họa nhỏ, mỗi đồ họa này sẽ mang một mã định danh duy nhất và được nhúng vô hình trên trang web và trong email. Tập tin chỉ báo giúp chúng tôi biết khi nào một trang web nhất định được truy cập hoặc liệu biểu ngữ quảng cáo trên các trang web của chúng tôi và trang web khác có hiệu quả không. Chúng tôi cũng sử dụng tập tin chỉ báo trong các email dựa trên HTML để biết người nhận có mở email của chúng tôi hay không, qua đó đánh giá hiệu quả của một số cách thức trao đổi thông tin, chương trình khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị nhất định.
 • Tập tin chỉ báo dựa trên khoảng cáchgửi tín hiệu một chiều trong khoảng cách rất ngắn để giao tiếp với các app di động có liên quan được cài đặt trên điện thoại của quý vị. Các tập tin này có thể thông báo cho quý vị, ví dụ như về những trải nghiệm liên quan đến chuyến đi, đồng thời có thể thông báo cho quý vị về những ưu đãi và khuyến mãi liên quan. Tập tin chỉ báo chỉ giao tiếp với thiết bị của quý vị khi quý vị ở khoảng cách gần và đã đồng ý trong app di động có liên quan.
 • Điểm ảnh là các đối tượng nhỏ được nhúng vào trang web mà người dùng không thể nhìn thấy. Chúng tôi sử dụng điểm ảnh để phân phối cookie tới máy tính của quý vị, tạo điều kiện cho quá trình đăng nhập, theo dõi hoạt động trên các trang web của chúng tôi và phân phối quảng cáo trực tuyến.
 • Tag là các đoạn mã HTML nhỏ hướng dẫn trình duyệt của quý vị yêu cầu một số nội dung nhất định tạo bởi máy chủ quảng cáo. Chúng tôi sử dụng tag để hiển thị cho quý vị chương trình khuyến mãi và quảng cáo phù hợp.
 • Tập lệnh là các đoạn mã JavaScript khởi chạy tự động khi một số trang web nhất định bắt đầu tải, nhằm xác định xem người dùng có xem các quảng cáo được liên kết hay không.
 • Đối tượng lưu trữ cục bộ, ví dụ như HTML 5, được sử dụng để lưu trữ nội dung và tùy chọn. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web nhằm hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của quý vị sẽ sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ để thu thập và lưu trữ thông tin.

Trong Tuyên bố về cookie này, tất cả các công nghệ nêu trên sẽ được gọi chung là “cookie”.

Việc Expedia Group sử dụng cookie

Expedia Group sử dụng cookie vì nhiều lý do, bao gồm:

 • Cải thiện trải nghiệm của quý vị khi truy cập các trang web của chúng tôi
 • Hoàn thành các giao dịch và đảm bảo các trang web của chúng tôi hoạt động như dự kiến
 • Ghi nhớ các tùy chọn của quý vị, như ngôn ngữ, khu vực hoặc đơn vị tiền tệ
 • Hiển thị cho quý vị quảng cáo phù hợp và phân tích hiệu quả của quảng cáo
 • Cho phép quý vị quay lại những nội dung tìm kiếm trước đó về chuyến đi
 • Xác định lỗi trên các trang web của chúng tôi
 • Hỗ trợ bảo vệ dữ liệu và có khả năng phát hiện, điều tra hoạt động gây hại hoặc gian lận
 • Hiểu rõ lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm ngày giờ truy cập, ngày giờ truy cập lần cuối và các thông tin khác
 • Phân tích hiệu quả hoạt động của các trang web


Các loại thông tin mà cookie thu thập

Các loại thông tin chúng tôi thu thập qua cookie bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • ID thiết bị
 • Các trang đã xem
 • Loại trình duyệt
 • Thông tin duyệt web
 • Hệ điều hành
 • Nhà cung cấp dịch vụ internet
 • Việc quý vị có hay không phản ứng hoặc tương tác với một quảng cáo
 • Liên kết hoặc URL chuyển hướng hoặc đã chuyển hướng
 • Tính năng đã sử dụng và hoạt động đã tham gia trên các trang web và trong app của chúng tôi
 • OPTION B (for separate, not dual Statements):

Xem phần Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập trong Tuyên bố bảo mật để tìm hiểu thêm về các loại thông tin được thu thập tự động.

 

Các loại cookie và chức năng của cookie

Cookie thiết yếu

Một số cookie nhất định là cần thiết hoặc “thiết yếu” để các trang web của chúng tôi hoạt động như mong muốn. Cookie thiết yếu là cần thiết để quý vị có thể điều hướng trên trang web của chúng tôi và sử dụng một số tính năng nhất định như đăng nhập vào tài khoản và quản lý đặt phòng. Các cookie này cũng được sử dụng để ghi nhớ các cài đặt về bảo mật cho phép truy cập vào nội dung cụ thể. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng cookie thiết yếu để thu thập thông tin về việc khách truy cập vào những trang web nào nhiều nhất, từ đó cải thiện các dịch vụ trực tuyến. Quý vị không thể từ chối cookie thiết yếu.

Các loại cookie khác

Chúng tôi cũng sử dụng các loại cookie khác để trang web của mình thu hút và hữu dụng với quý vị:

 • Cookie chức năng. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi, các tùy chọn (như ngôn ngữ ưu tiên), cài đặt và nội dung tìm kiếm trước đó của quý vị sẽ được ghi nhớ. Cookie chức năng sẽ nâng cao trải nghiệm của quý vị trên trang web của bất kỳ công ty nào thuộc Expedia Group.
 • Cookie hiệu suất. Chúng tôi sử dụng cookie hiệu suất để: 
 • Hiểu rõ hiệu quả của trang web và cách trang web được sử dụng, bao gồm số lượng khách truy cập, thời gian quý vị lưu lại trên trang web và những phần của trang web mà quý vị truy cập. Chúng tôi có thể xem thông tin chi tiết về cách khách truy cập tương tác với trang web, ví dụ như số lượt bấm của khách truy cập trên một trang nhất định, chuyển động chuột và hoạt động cuộn của họ, các từ tìm kiếm mà họ sử dụng và nội dung mà họ nhập vào các trường khác nhau
 • Thử nghiệm các thiết kế và tính năng khác nhau cho trang web của chúng tôi
 • Theo dõi cách khách truy cập tiếp cận các trang web của chúng tôi
 • Xác định hiệu quả quảng cáo của chúng tôi
 • Cải thiện dịch vụ, bao gồm cả trải nghiệm của quý vị trên trang web của chúng tôi

Đối với mục đích phân tích, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie để thực hiện dịch vụ và có thể kết hợp thông tin về quý vị mà họ thu thập được trên các trang web của chúng tôi với thông tin khác mà họ đã thu thập. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie Google Analytics để theo dõi hiệu quả của các trang web. Khả năng sử dụng và chia sẻ của chúng tôi đối với thông tin do Google Analytics thu thập về việc quý vị truy cập các trang web của chúng tôi phải chịu sự giới hạn của Điều khoản sử dụng Google Analytics và Chính sách bảo mật của Google. Tuyên bố về cookie này không bao hàm việc các bên thứ ba đó sử dụng thông tin của quý vị.

Một số cookie phân tích có thể thực hiện những tác vụ thiết yếu và/hoặc mang tính chức năng đối với các dịch vụ trực tuyến, ví dụ như hỗ trợ cải thiện trang web và thử nghiệm các thay đổi trên trang web.

 • Cookie nhắm mục tiêu. Expedia Group và các đối tác quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie quảng cáo để hiển thị cho quý vị các quảng cáo cả trên và ngoài các trang web của chúng tôi dựa theo sở thích của quý vị. Chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị thông qua cookie để thực hiện dịch vụ của họ cũng như kết hợp thông tin về quý vị mà họ thu thập được trên các trang web chúng tôi với thông tin khác mà họ đã thu thập. Các bên thứ ba này bao gồm đối tác kinh doanh thu thập thông tin khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong (1) các quảng cáo của họ trên các trang web của chúng tôi hoặc (2) thông tin quảng cáo hoặc đặt phòng của chúng tôi trên trang web và mạng quảng cáo của họ, các trang web và mạng quảng cáo này sẽ thu thập thông tin về sở thích của quý vị khi quý vị xem hoặc tương tác với một trong các quảng cáo hoặc cơ chế theo dõi mà họ bố trí trên nhiều trang web khác nhau trên internet. Các đối tác của chúng tôi có thể đưa ra giả định về sở thích, đặc điểm hoặc lựa chọn của quý vị và thêm quý vị vào các nhóm dựa trên các giả định đó nhằm hiển thị cho quý vị quảng cáo phù hợp. Expedia Group không có quyền truy cập vào cookie mà những bên thứ ba này có thể dùng để thu thập thông tin về sở thích của quý vị, và quy trình quản lý thông tin của những bên thứ ba này cũng không được bao hàm trong Tuyên bố về cookie này hoặc Tuyên bố bảo mật của chúng tôi. Một số những công ty này là thành viên của Sáng kiến quảng cáo mạng. Tổ chức này cung cấp một địa điểm duy nhất để chọn không nhận mục tiêu quảng cáo từ các công ty thành viên.. Để tìm hiểu thêm, vui lòng bấm vào đây và vào đây.

  

Lựa chọn thông tin của quý vị

Quý vị có thể chọn không nhận quảng cáo trực tuyến phù hợp trên trang web này và các trang web khác, cũng như tìm hiểu thêm về cách từ chối việc người khác sử dụng thông tin của quý vị vào mục đích hiển thị quảng cáo phù hợp bằng cách truy cập một trong những trang sau:

 • Với Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ và Vương quốc Anh: http://www.youronlinechoices.eu/
 • Với Canada: http://youradchoices.ca/choices/
 • Với Mỹ và các khu vực còn lại trên thế giới:

o  http://www.aboutads.info/choices/

o  http://optout.networkadvertising.org/

Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn không nhận quảng cáo phù hợp, quý vị sẽ vẫn thấy các quảng cáo trực tuyến nhưng những quảng cáo đó chung chung và ít phù hợp hơn.

Quý vị có thể quản lý cookie như thế nào?

Quý vị có thể thiết lập hoặc sửa đổi các tùy chọn kiểm soát trình duyệt web để chấp nhận hoặc từ chối cookie khi muốn, nhưng xin nhớ rằng nếu quý vị chọn từ chối cookie, quyền truy cập của quý vị vào một số chức năng và khu vực trên trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Tín hiệu Do-Not-Track (không theo dõi) và các cơ chế tương tự.

Một số trình duyệt web có thể truyền các tín hiệu "do-not-track" (không theo dõi) đến các trang web người dùng truy cập. Vì các trình duyệt web kết hợp và kích hoạt tính năng này theo nhiều cách khác nhau, việc người dùng có ý định truyền tải những tín hiệu này hay không hoặc họ có biết về tính năng này hay không đôi khi không rõ ràng. Những thành viên tham gia tổ chức thiết lập quy chuẩn Internet hàng đầu nghiên cứu về vấn đề này đang trong quá trình xác định các trang web cần làm gì khi nhận tín hiệu này, nếu cần. Chúng tôi hiện không có phản hồi khi nhận những tín hiệu này. Nếu và khi tiêu chuẩn cuối cùng được thiết lập và chấp nhận, chúng tôi sẽ đánh giá lại phản hồi của các trang web của chúng tôi đối với những tín hiệu này và cập nhật Tuyên bố về cookie này cho phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc lo ngại về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, hay có thắc mắc về các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, cũng như muốn thực thi quyền của quý vị trong việc truy cập, sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua phần Bảo mật trên Cổng thông tin dịch vụ khách hàng tại đây, hoặc quý vị có thể gửi email đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua APACSAR@expediagroup.com. Để xem danh sách các công ty thuộc Expedia Group, hãy bấm vào đây.

Để biết thêm thông tin về (các) bên kiểm soát dữ liệu (và bên kiểm soát chung, nếu có) và/hoặc Người đại diện cho thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý, vui lòng nhấp vào đây.

Nếu quý vị có mối lo ngại chưa giải quyết về bảo mật hoặc việc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa xử lý thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba có trụ sở tại Mỹ của chúng tôi (miễn phí) tại https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Cập nhật Tuyên bố

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố này cho phù hợp với những thay đổi về luật pháp hoặc tình hình phát triển về kỹ thuật hoặc kinh doanh. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trên trang này nếu chúng tôi đề xuất thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Quý vị có thể biết thời điểm Tuyên bố này được cập nhật lần cuối bằng cách xem ngày “cập nhật lần cuối” ở đầu Tuyên bố này.

TRUSTe