Chuyển đến nội dung chính.
  • Hủy miễn phí tại hầu hết khách sạnMột số khách sạn yêu cầu hủy hơn 24 giờ trước ngày nhận phòng. Xem thêm chi tiết trên trang.
  • Thanh toán ngay hay thanh toán sau hầu hết mọi phòng

Khuyến mãi tại Sapporo

Đằng ký ngay

  • 3 sao trung bình1.874.475 ₫
  • 4 sao trung bình3.658.848 ₫
  • 5 sao trung bình5.438.834 ₫
  • Hủy miễn phí tại hầu hết khách sạnMột số khách sạn yêu cầu hủy hơn 24 giờ trước ngày nhận phòng. Xem thêm chi tiết trên trang.
  • Thanh toán ngay hay thanh toán sau hầu hết mọi phòng