Đi đến nội dung chính.
Tiết kiệm hơn với Giá Bí mật.
  • Hủy miễn phí tại hầu hết khách sạnMột số khách sạn yêu cầu hủy hơn 24 giờ trước ngày nhận phòng. Xem thêm chi tiết trên trang.
  • Thanh toán ngay hay thanh toán sau hầu hết mọi phòng
  • Đảm bảo giá

Khuyến mãi tại Sapporo

Đằng ký ngay

  • 3 sao trung bình2.458.829 ₫
  • 4 sao trung bình4.225.556 ₫
  • 5 sao trung bình6.254.860 ₫
  • Hủy miễn phí tại hầu hết khách sạnMột số khách sạn yêu cầu hủy hơn 24 giờ trước ngày nhận phòng. Xem thêm chi tiết trên trang.
  • Thanh toán ngay hay thanh toán sau hầu hết mọi phòng
  • Đảm bảo giá