Đi đến nội dung chính.

Khám phá thế giới ngay hôm nay.

Chỉ cần sử dụng thẻ tín dụng Standard Chartered và nhập mã khuyến mãi bên dưới để đặt phòng.

Giảm 25%

Mã: SCBEARN25VN

Tận hưởng ưu đãi giảm giá 25% khi đặt phòng với thẻ tín dụng Standard Chartered và nhập mã khuyến mãi. (Áp dụng cho 400 đặt phòng đầu tiên với mỗi đặt phong có tối thiểu 3 đêm nghỉ)

Hạn sử dụng đến thg 3 31, 2020Ngày đi đến thg 5 31, 2020
Điều kiện và Điều khoản áp dụng

Sử dụng coupon này để hưởng ưu đãi giảm giá 25% trên giá đặt phòng tại một khách sạn tham gia chương trình Đảm bảo Giá Tốt nhất khi bạn lưu trú từ 3 đêm trở lên.

Bạn phải thanh toán cho thời gian lưu trú của mình ngay khi đặt phòng. Chỉ áp dụng giảm giá cho phòng đầu tiên trong đặt phòng. Bạn sẽ thanh toán toàn bộ chi phí của tất cả phòng còn lại trong cùng đặt phòng. Không áp dụng giảm giá trên thuế, phí hoặc bất kỳ chi phí nào khác.

Để sử dụng coupon này, bạn phải trên 18 tuổi và cư trú tại Việt Nam. Bạn có thể sử dụng coupon này để đặt phòng từ 12:01 MT ngày 18/10/2019 đến 23:59 MT ngày 31/3/2020 tại phiên bản tiếng Việt của Hotels.com/scb cho kỳ lưu trú hoàn tất từ 18/10/2019 đến 31/05/2020. Đặt phòng tùy thuộc tình trạng phòng cùng điều khoản và điều kiện của khách sạn.

Không thể sử dụng coupon này với:

  1. Đặt phòng trọn gói, như khách sạn + chuyến bay
  2. Đặt phòng thực hiện qua Dịch vụ Du lịch Nhóm
  3. Đặt phòng thanh toán tại khách sạn
  4. Đặt phòng thanh toán bằng ngoại tệ
  5. Đặt phòng tại khách sạn không tham gia chương trìn
  6. Đặt phòng đã thực hiện trước khi nhận được coupon này

Đến http://vi.hotels.com/page/vn-hotel-exclusions/?pos=HCOM_VN&locale=vi_VN để xem danh sách khách sạn không tham gia chương trình. Danh sách khách sạn tham gia có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Bạn chỉ có thể sử dụng coupon này cho tối đa 5 đặt phòng và mỗi lần đều phải sử dụng hoàn toàn. Sau 5 lần đặt, bạn sẽ không thể sử dụng lại coupon này, ngay cả trong trường hợp bạn hủy một hoặc nhiều hơn trong số đặt phòng đã thực hiện.

Coupon này chỉ hợp lệ để sử dụng trong 400 lần đặt đầu tiên bởi tất cả khách hàng. Bạn sẽ có thể kiểm tra xem coupon còn sử dụng được hay không trước khi hoàn tất việc đặt phòng của mình. Chỉ áp dụng một coupon cho mỗi đặt phòng.

Có thể sử dụng coupon này kết hợp cùng giá ưu đãi tại Hotels.com. Tuy nhiên, không thể sử dụng kết hợp coupon với bất kỳ khuyến mãi nào khác tại Hotels.com, bất kể do bên thứ ba hay bất kỳ đơn vị nào thực hiện.

Bạn không thể tích lũy hoặc đổi thưởng đêm Hotels.com™ Rewards khi sử dụng coupon này.

Bạn không thể sử dụng coupon này cho các khoản thuế, phí hoặc phụ phí; bao gồm, nhưng không giới hạn, phí khách bổ sung, phí điện thoại, phí hủy, phí đậu xe hoặc các loại phí khác. Bạn phải thanh toán các loại phí này khi đặt phòng hoặc trực tiếp tại khách sạn.

Bạn không thể đổi coupon này lấy tiền mặt; và không thể chuyển nhượng hoặc bán lại coupon.

Coupon không có giá trị sử dụng tại những nơi bị cấm theo pháp luật. Cấm sử dụng sai mục đích coupon và những trường hợp này có thể cấu thành hành vi gian lận. Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc ngưng chương trình khuyến mãi này bất kỳ thời điểm nào và quyền hủy bất kỳ đặt phòng nào mà trong quá trình sử dụng coupon bị nghi ngờ, đặt phòng giả hoặc gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng nào có dấu hiệu đầu cơ.

Áp dụng các điều khoản và điều kiện đặt phòng thông thường (xem tại hotels.com/customer_care/terms_conditions.html) và mọi đặt phòng đều tùy thuộc tình trạng phòng thực tế.

Hotels.com là đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi này.

Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và áp dụng theo luật của Bang Washington.

Tìm nơi lưu trú

Giảm 12%

Mã: SCBVN12

Tận hưởng ưu đãi giảm giá 12% khi đặt phòng với thẻ tín dụng Standard Chartered và nhập mã khuyến mãi. ( Với mức chi tiêu tối thiếu 8.000.000 VNĐ )

Hạn sử dụng đến thg 1 31, 2020Ngày đi đến thg 4 30, 2020
Điều kiện và Điều khoản áp dụng

WorldMiles, thẻ tín dụng MasterCard WorldMiles và thẻ tín dụng MasterCard Platinum CashBack.
[SCBVN12]: Chủ thẻ sử dụng coupon này để hưởng ưu đãi giảm 12% giá khi đặt phòng tại khách sạn tham gia chương trình với chi phí tối thiểu là 8.000.000 VNĐ  (không bao gồm gồm thuế, phí hành chính, hoặc các loại phụ phí khác) bằng đồng Việt Nam cho toàn bộ thời gian lưu trú.
Coupon này áp dụng cho các đặt phòng bằng các loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do Standard Chartered Bank (Việt Nam) phát hành, bao gồm thẻ chính và thẻ phụ của các loại thẻ: Thẻ ghi nợ Visa Priority Platinum Debit và Thẻ Tín dụng MasterCard WorldMiles và MasterCard Priority WorldMiles.  
Danh sách khách sạn tham gia có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Truy cập trang web http://vi.hotels.com/page/vn-hotel-exclusions/?pos=HCOM_VN&locale=vi_VN] để xem danh sách khách sạn không tham gia chương trình.
Chủ thẻ phải thanh toán chi phí đặt phòng ngay khi thực hiện đặt phòng. Ưu đãi chỉ áp dụng giảm giá với phòng đầu tiên trong đặt phòng của quý khách. Ưu đãi này không áp dụng giảm giá với bất kỳ khoản thuế, phí hoặc phụ phí nào khác. Chủ thẻ sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí của các phòng còn lại trong cùng đặt phòng.
Để sử dụng coupon này, chủ thẻ  phải trên 18 tuổi và đang cư trú tại Việt Nam. Chủ thẻ chỉ có thể sử dụng coupon này cho đặt phòng được thực hiện trong thời gian từ 00:01 ngày 01/08/17 đến 23:59 ngày 31/1/20 (theo ngày giờ Việt Nam) trên phiên bản Vietnam của Hotels.com/scb/Vietnam với kỳ lưu trú hoàn tất trong thời gian 30/04/20. Đặt phòng tùy thuộc tình trạng phòng cùng điều khoản và điều kiện của khách sạn.
Ưu đãi này không được áp dụng trong những trường hợp sau:
1.    Đặt phòng trọn gói, như khách sạn + chuyến bay
2.    Đặt phòng thực hiện qua Dịch vụ Du lịch Nhóm
3.    Đặt phòng thanh toán tại khách sạn
4.    Đặt phòng thanh toán bằng ngoại tệ
5.    Đặt phòng tại các khách sạn không tham gia chương trình
6.    Đặt phòng đã thực hiện trước khi nhận được coupon này

Chủ thẻ có thể sử dụng coupon ưu đãi này cho tối đa 5 đặt phòng và phải sử dụng toàn bộ coupon trong mỗi lần đặt phòng. Sau 5 lần đặt, chủ thẻ sẽ không thể sử dụng coupon này được nữa, ngay cả trong trường hợp chủ thẻ hủy một hoặc nhiều hơn trong số đặt phòng đã thực hiện.
Chủ thẻ sẽ có thể kiểm tra xem coupon còn sử dụng được hay không trước khi hoàn tất đặt phòng. Giới hạn chỉ sử dụng 1 coupon cho mỗi đặt phòng và không thể kết hợp với các ưu đãi khác, trừ chương trình Giá Bí mật.
Coupon này không kết hợp với chương trình tích lũy hoặc đổi thưởng đêm Hotels.com™ Rewards.

Coupon này không áp dụng cho các khoản thuế, phí hoặc phụ phí; bao gồm, nhưng không giới hạn, phí khách bổ sung, phí điện thoại, phí hủy, phí đậu xe hoặc các loại phí khác. Chủ thẻ phải thanh toán các loại phí này khi đặt phòng hoặc trực tiếp tại khách sạn.
Coupon này không thể quy đổi thành tiền mặt; và không thể chuyển nhượng hoặc bán lại. Coupon không có giá trị sử dụng tại những nơi bị cấm theo pháp luật. Coupon bị cấm sử dụng sai mục đích và những trường hợp này có thể cấu thành hành vi gian lận. Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc ngưng chương trình khuyến mãi này bất kỳ thời điểm nào và quyền hủy bất kỳ đặt phòng nào mà trong quá trình sử dụng coupon bị nghi ngờ, đặt phòng giả hoặc gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng nào có dấu hiệu đầu cơ.
Áp dụng điều khoản và điều kiện đặt phòng thông thường (xem thêm tại vi.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html).
Hotels.com là đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi này.
Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và áp dụng theo luật của Bang Washington.

Tìm nơi lưu trú

Giảm 10%

Mã: SCBVN10

Tận hưởng ưu đãi giảm giá 10% khi đặt phòng với thẻ tín dụng Standard Chartered và nhập mã khuyến mãi. ( Với mức chi tiêu tối thiếu 2.000.000 VNĐ )

Hạn sử dụng đến thg 1 31, 2020Ngày đi đến thg 4 30, 2020
Điều kiện và Điều khoản áp dụng

[SCBVN10]: Chủ thẻ sử dụng coupon này để hưởng ưu đãi giảm 10% giá khi đặt phòng tại khách sạn tham gia chương trình với chi phí tối thiểu 2.000.000 VNĐ  (không gồm thuế, phí hành chính, hoặc các loại phụ phí khác) bằng đồng Việt Nam cho toàn bộ thời gian lưu trú.


Coupon này áp dụng cho các đặt phòng bằng tất cả mọi loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ do Standard Chartered Bank (Việt Nam) phát hành, bao gồm thẻ chính và thẻ phụ của các loại thẻ: thẻ ghi nợ Visa Priority Platinum, thẻ ghi nợ Visa Platinum, thẻ ghi nợ Visa Classic, thẻ tín dụng MasterCard Priority WorldMiles, thẻ tín dụng MasterCard WorldMiles và thẻ tín dụng MasterCard Platinum CashBack.

Danh sách khách sạn tham gia có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Truy cập trang web http://vi.hotels.com/page/vn-hotel-exclusions/?pos=HCOM_VN&locale=vi_VN] để xem danh sách khách sạn không tham gia chương trình.
Chủ thẻ phải thanh toán chi phí đặt phòng ngay khi thực hiện đặt phòng. Ưu đãi chỉ áp dụng giảm giá với phòng đầu tiên trong đặt phòng của quý khách. Ưu đãi này không áp dụng giảm giá với bất kỳ khoản thuế, phí hoặc phụ phí nào khác. Chủ thẻ sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí của các phòng còn lại trong cùng đặt phòng.
Để sử dụng coupon này, chủ thẻ  phải trên 18 tuổi và đang cư trú tại Việt Nam. Chủ thẻ chỉ có thể sử dụng coupon này cho đặt phòng được thực hiện trong thời gian từ 00:01 ngày dd/mm/yy đến 23:59 ngày dd/mm/yy (theo ngày giờ Việt Nam) trên phiên bản Vietnam của Hotels.com/scb/Vietnam với kỳ lưu trú hoàn tất trong thời gian dd/mm/yy. Đặt phòng tùy thuộc tình trạng phòng cùng điều khoản và điều kiện của khách sạn.
Ưu đãi này không được áp dụng trong những trường hợp sau:
1.    Đặt phòng trọn gói, như khách sạn + chuyến bay
2.    Đặt phòng thực hiện qua Dịch vụ Du lịch Nhóm
3.    Đặt phòng thanh toán tại khách sạn
4.    Đặt phòng thanh toán bằng ngoại tệ
5.    Đặt phòng tại các khách sạn không tham gia chương trình
6.    Đặt phòng đã thực hiện trước khi nhận được coupon này

Chủ thẻ có thể sử dụng coupon ưu đãi này cho tối đa 5 đặt phòng và phải sử dụng toàn bộ coupon trong mỗi lần đặt phòng. Sau 5 lần đặt, chủ thẻ sẽ không thể sử dụng coupon này được nữa, ngay cả trong trường hợp chủ thẻ hủy một hoặc nhiều hơn trong số đặt phòng đã thực hiện.
Chủ thẻ sẽ có thể kiểm tra xem coupon còn sử dụng được hay không trước khi hoàn tất đặt phòng. Giới hạn chỉ sử dụng 1 coupon cho mỗi đặt phòng và không thể kết hợp với các ưu đãi khác, trừ chương trình Giá Bí mật.
Coupon này không kết hợp với chương trình tích lũy hoặc đổi thưởng đêm Hotels.com™ Rewards.

Coupon này không áp dụng cho các khoản thuế, phí hoặc phụ phí; bao gồm, nhưng không giới hạn, phí khách bổ sung, phí điện thoại, phí hủy, phí đậu xe hoặc các loại phí khác. Chủ thẻ phải thanh toán các loại phí này khi đặt phòng hoặc trực tiếp tại khách sạn.
Coupon này không thể quy đổi thành tiền mặt; và không thể chuyển nhượng hoặc bán lại. Coupon không có giá trị sử dụng tại những nơi bị cấm theo pháp luật. Coupon bị cấm sử dụng sai mục đích và những trường hợp này có thể cấu thành hành vi gian lận. Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc ngưng chương trình khuyến mãi này bất kỳ thời điểm nào và quyền hủy bất kỳ đặt phòng nào mà trong quá trình sử dụng coupon bị nghi ngờ, đặt phòng giả hoặc gian lận hoặc bất kỳ đặt phòng nào có dấu hiệu đầu cơ.
Áp dụng điều khoản và điều kiện đặt phòng thông thường (xem thêm tại vi.hotels.com/customer_care/terms_conditions.html).
Hotels.com là đơn vị tổ chức chương trình khuyến mãi này.
Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi và áp dụng theo luật của Bang Washington.

Tìm nơi lưu trú

Nhận 1 Vali American Tourister Trolley Bag, 365 ngày xem phim miễn phí tại BHD Star hoặc 16000 dặm bay với thẻ tín dụng WorldMiles và tận hưởng vô vàn đặc quyền du lịch trên toán thế giới.

Điều kiện và Điều khoản áp dụng

Nhận 1 bộ xe đạp fixed-gear sành điệu, e-voucher Gotit trị giá 1,5 triệu VND hoặc 180 ngày xem phim miễn phí tại BHD Star với thẻ tín dụng Platinum CashBack và tận hưởng hoàn tiền không giới hạn cho mọi chi tiêu.

Điều kiện và Điều khoản áp dụng

Resort Getaway

Enjoy the sun, sea and sand!

Last Minute Deals

Pay less for last minute bookings

Deal of the day

Save up to 40%