Đảm bảo giá

Bạn tìm được giá tốt hơn? Cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ tính bằng giá đó.

Đây là cách hoạt động của chương trình

  1. Bạn tìm được giá tốt hơn?

    Kiểm tra đó là cùng loại Chỗ ở tại cùng nơi lưu trú trong cùng ngày.

  2. Những điều cần biết

  3. Yêu cầu tính với giá thấp hơn tìm được

Thật tuyệt khi biết điều này

Bạn có thể yêu cầu tính bằng giá thấp hơn đến ngày trước ngày nhận phòng.