Đi đến nội dung chính.

Điều khoản và Điều kiện

In tất cả các phần

Điều khoản và Điều kiện

In tất cả các phần

Chào mừng quý vị đến với Website Hotels.com Việt Nam ("Website"). Website này được cung cấp chỉ cho mục đích hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập thông tin du lịch, xác định khả năng cung cấp hiện thời các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến du lịch, thực hiện đặt phòng chính thức hoặc các giao dịch kinh doanh khác với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và không nhằm các mục đích khác. Thuật ngữ “chúng tôi”, “đối với chúng tôi”, “của chúng tôi” và "Hotels.com" đề cập đến Hotels.com, L.P., một công ty trách nhiệm hữu hạn tại Texas – văn phòng tại 5400 LBJ Freeway, Suite 500, Dallas, Texas 75240, Mỹ - các chi nhánh và/hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Thuật ngữ “quý vị” đề cập đến khách hàng truy cập Website và/hoặc thực hiện đặt phòng thông qua chúng tôi trên Website này, hoặc thông qua đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Website này được đề nghị cung cấp cho quý vị với điều kiện quý vị chấp thuận tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được quy định dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận”) mà không có sự sửa đổi nào. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website này dưới bất kỳ hình thức nào, quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận. Nếu quý vị không chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện như thế, xin vui lòng không sử dụng Website này. Xin vui lòng thường xuyên truy cập trang này để cập nhật phiên bản mới nhất của Thỏa thuận. Chúng tôi bảo lưu, ở mọi thời điểm, theo quyết định riêng của chúng tôi, quyền thay đổi hoặc cập nhật Thỏa thuận mà không cần thông báo trước và việc quý vị tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Website này thể hiện sự đồng ý của quý vị đối với Thỏa thuận đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Sử dụng Website

Như là điều kiện đối với việc sử dụng Website này của quý vị, quý vị đảm bảo rằng

i. quý vị ít nhất đã đủ 18 tuổi,
ii. quý vị được phép theo pháp luật để tạo ra một nghĩa vụ pháp lý ràng buộc,
iii. quý vị sẽ sử dụng Website này phù hợp với Thỏa thuận này,
iv. quý vị sẽ chỉ sử dụng Website này để đặt phòng chính thức cho quý vị hoặc cho người mà quý vị được ủy quyền hợp pháp để thực hiện,
v. quý vị sẽ thông báo cho những người khác nói trên về các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc đặt phòng mà quý vị thực hiện thay mặt họ, bao gồm tất cả các quy định và hạn chế có thể được áp dụng đối với việc đặt phòng đó;
vi. tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp trên Website là trung thực, chính xác, hiện thời và đầy đủ, và
vii. nếu có tài khoản Hotels.com, quý vị sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình và sẽ quản lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi việc sử dụng tài khoản của quý vị bởi quý vị và bất cứ người nào khác ngoài bản than quý vị. Chúng tôi bảo lưu, theo quyết định riêng của chúng tôi, quyền từ chối tiếp cận đối với bất cứ người nào tới Website này và dịch vụ chúng tôi chào bán, ở bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc vi phạm Thỏa thuận này.

Các hoạt động bị cấm

Nội dung và thông tin trên Website này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở giá và khả năng cung cấp hiện thời các dịch vụ du lịch), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin nói trên, thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp và các bên cung ứng của chúng tôi. Trong khi quý vị có thể tạo số bản sao hạn chế của hành trình chuyến đi của mình (và các tài liệu liên quan) đối với chuyến đi hoặc các dịch vụ được đặt thông qua Website này, quý vị đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyềntải, trưng bày, trình diễn, nhân bản, công bố, cấp phép sử dụng, làm tác phẩm phái sinh, chuyển giao, hoặc bán hoặc bán lại bất cứ thông tin, phần mềm, sản phẩm, hoặc dịch vụ nào nhận được từ hoặc thông qua Website này. Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

(i) sử dụng Website này hoặc nội dung của nó cho bất cứ mục đích thương mại nào;
(ii) thực hiện việc đặt phòng đầu cơ, sai trái hoặc lừa đảo hoặc bất cứ việc đặt phòng nào để phòng trước nhu cầu;
(iii) truy cập, giám sát hoặc sao chép bất cứ nội dung hoặc thông tin nào của Website này bằng việc sử dụng bất cứ robot, thiết bị bẫy hoặc thiết bị lấy thông tin hoặc các phương tiện tự động khác hoặc quy trình thủ công nhằm bất cứ mục đích nào mà không được sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
(iv) vi phạm các hạn chế trong bất cứ phần nào có tiêu đề cấm robot của Website này hoặc bỏ qua hoặc phá hủy các biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế truy cập đến Website này;
(v) có bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi cho rằng tạo ra, hoặc có thể tạo ra, áp lực một lượng tải lớn quá mức hoặc không thích hợp đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
(vi) tạo liên kết trực tiếp đến bất cứ phần nào của Website này (bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế, ở đường dẫn giao dịch đối với bất cứ dịch vụ du lịch nào) cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; hoặc
(vii) "làm giả", "bắt chước" hoặc bằng cách khác kết hợp bất cứ phần nào của Website này vào bất cứ website nào khác mà không có bất cứ sự cho phép nào trước bằng văn bản của chúng tôi.
(viii) Quý vị hiểu rằng mọi động thái lạm dụng, các hoạt động đáng ngờ, có dấu hiệu gian lận hoặc sử dụng sai trái công cụ đặt dịch vụ du lịch của trang web này có thể dẫn đến việc Hotels.com hủy tất cả mọi đặt phòng, đặt chỗ liên quan đến tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của quý vị và đóng tất cả mọi tài khoản Hotels.com có liên quan. Nếu quý vị có bất kỳ hoạt động gian lận nào, Hotels.com có quyền thực hiện bất kỳ hành động pháp lý cần thiết nào và quý vị có thể phải chịu trách nhiệm với các chi phí phát sinh cho Hotels.com, bao gồm chi phí pháp lý và tổn hại. Để thực hiện các khiếu nại liên quan đến việc bị hủy đặt phòng, tạm thời đóng hay đóng tài khoản, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Quy tắc và Hạn chế của Nhà cung cấp

Sẽ có một hợp đồng ràng buộc giữa quý vị và nhà cung cấp dịch vụ khi chúng tôi phát hành thư điện tử xác nhận việc đặt phòng thay mặt cho nhà cung cấp. Số giữ chỗ và số đặt phòng được cung cấp bởi Hotels.com chỉ dành cho quý vị và việc sử dụng cá nhân của quý vị; không việc giữ chỗ hoặc đặt phòng nào được chuyển giao cho các bên thứ ba.

Điều khoản và điều kiện riêng sẽ áp dụng cho việc đặt phòng của quý vị và việc mua dịch vụ và sản phẩm liên quan đến việc du lịch mà quý vị lựa chọn. Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện này. Quý vị đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện về việc mua được áp dụng bởi bất cứ các nhà cung cấp nào mà quý vị lựa chọn giao dịch với họ, bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở việc thanh toán tất cả các khoản tiền khi đến hạn và tuân thủ các hạn chế và quy định của các nhà cung cấp về khả năng cung cấp hiện thời và việc sử dụng vé, sản phẩm, hoặc dịch vụ. Chúng tôi giữ quyền hủy yêu cầu đặt phòng của quý vị nếu chúng tôi không nhận được đầy đủ số tiền thanh toán một cách kịp thời. Quý vị thừa nhận rằng một số các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba đề nghị cung cấp một số các dịch vụ và/hoặc hoạt động nhất định có thể sẽ yêu cầu quý vị ký văn bản miễn trừ trách nhiệm trước khi tham gia vào dịch vụ và/hoặc hoạt động mà họ đề nghị cung cấp. Quý vị hiểu rằng sự vi phạm bất cứ hạn chế và các quy định nào của các nhà cung cấp cũng có thể dẫn đến việc hủy bỏ (các) yêu cầu đặt phòng của quý vị, việc từ chối sự truy cập của quý vị đối với dịch vụ và sản phẩm du lịch áp dụng, việc phạt các khoản tiền đã thanh toán cho (các) yêu cầu đặt phòng của quý vị, và/hoặc ghi nợ vào tài khoản của quý vị đối với bất cứ chi phí nào mà chúng tôi gánh chịu do sự vi phạm nói trên.
Hotels.com chỉ hoạt động như là một đại lý cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trú và do vậy, không thể chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ sự mất mát hoặc tổn thất nào gây ra bởi các hành động, sự bỏ sót hoặc sự cẩu thả của bất cứ nhà cung cấp dịch vụ lưu trú nào. Hợp đồng của quý vị về dịch vụ lưu trú là trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ lưu trú liên quan.

Chính sách Bảo mật

Hotels.com tin tưởng vào việc bảo vệ sự riêng tư của quý vị. Xin vui lòng bấm vào đây để xem lại Chính sách Bảo mật hiện hành của chúng tôi - với nhiều điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Website Hotels.com của quý vị, để hiểu cách thực hiện của chúng tôi: 
/customer_care/privacy.html.

NHẬN XÉT, PHẢN HỒI, HÌNH ẢNH VÀ NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG ĐĂNG TẢI
Hotels.com có thể đăng tải nhận xét, phản hồi, hình ảnh và những nội dung khác liên quan đến khách sạn cũng như những trải nghiệm du lịch khác (gọi chung là "nhận xét"). Hotels.com cũng có thể cung cấp những tính năng để người dùng sử dụng trang web này có thể đăng tải nhận xét ("nhận xét người dùng"). Quý vị từ bỏ mọi quyền sở hữu có thể có với những nhận xét của người dung này, cũng như những nội dung tương tự có thể được Hotels.com hoặc các chi nhánh sử dụng, sao chép, phân phối hoặc cho hiển thị trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào, ở bất kỳ dạng nào mà không cần quý vị cho phép. Nếu được cung cấp tính năng đăng tải này, quý vị đồng ý rõ ràng rằng chỉ gửi nhận xét người dùng phù hợp với dịch vụ, tuân thủ theo điều khoản và điều kiện sử dụng và mọi hướng dẫn liên quan được đăng tải trên trang web này. Quý vị trao cho Hotels.com cùng các công ty con và chi nhánh tập đoàn (gọi chung là "Hotels.com"), các đơn vị liên kế, đồng thương hiệu và/hoặc trang web đối tác liên kết mà chúng tôi cung cấp dịch vụ (gọi chung là "Đơn vị liên kết Hotels.com") quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi và toàn bộ quyền phát sinh để (a) sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, phân phối, xuất bản, tạo bản phái sinh và đăng tải công khai và xuất bản những nhận xét người dùng này trên khắp thế giới qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện đã biết hoặc về sau xuất hiện; và (b) sử dụng tên quý vị sử dụng khi đăng tải nhận xét người dùng này. Quý thừa nhận rằng Hotels.com có thể chọn để cung cấp thông tin liên quan đến nhận xét người dùng của quý vị (ví dụ tên và nơi ở trong nhận xét về khách sạn quý vị đăng tải) tùy theo quyết định riêng của mình và chúng tôi có thể chia sẻ nhận xét người dùng này với đối tác của mình. Quý vị cũng trao cho Hotels.com quyền khởi kiện bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào vi phạm quyền của quý vị hoặc của Hotels.com liên quan đến nhận xét người dùng này dưới hình thức vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng nhận xét người dùng không bí mật và không độc quyền. Quý vị hoàn toàn miễn bỏ bất kỳ và mọi ‘quyền đạo đức’ (bao gồm quyền về thẩm quyền hoặc toàn vẹn) có thể vẫn tồn tại trong nhận xét người dùng của quý vị và đồng ý rằng quý vị không phản đối việc chúng tôi, Đơn vị liên kết Hotels.com, hoặc bất kỳ đối tác nào được cấp phép của chúng tôi, đăng tải, sử dụng, chỉnh sửa, xóa hoặc khai thác nhận xét người dùng của quý vị.
Cụ thể, với việc sử dụng dịch vụ này, quý vị xác nhận và bảo đảm rằng:
• quý vị giữ quyền hoặc quản lý mọi quyền liên quan đến nhận xét người dùng mà quý vị đăng tải;
• vào thời điểm gửi, nhận xét người dùng được đăng tải có nội dung chính xác;
• nhận xét người dùng quý vị gửi không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng, hướng dẫn và chính sách nào của Hotels.com (tùy lúc áp dụng);
• quý vị không cố ý hoặc vô ý đăng tải thông tin có thể gây thương tật hoặc xúc phạm bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào và cụ thể: quý vị không đăng tải bất kỳ nhận xét, thông tin hoặc tài liệu nào không đúng sự thật, độc hại, có tính phỉ báng, lạm dụng; khiêu dâm hoặc có thể bị xem là có những tính chất này;
• quý vị sẽ không có những hành động lừa dối hoặc gây nhầm lần và không tham gia hoặc khuyến khích hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp;
• quý vị sẽ không gửi hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do bất kỳ bên thứ ba nào sở hữu mà không được sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của họ;
• Tất cả hình ảnh gửi phải tuân thủ theo quy định gửi hình ảnh của chúng tôi
Cũng xin lưu ý với quý vị rằng những nhận xét hiển thị trên trang web này do người dùng thực tế đã lưu trú tại khách sạn và đặt phòng trên Hotels.com hoặc những trang web thương hiệu khác thuộc Expedia. Hotels.com không có quyền sở hữu, liên quan hay xác nhận nào với bất kỳ hình ảnh nào do người dùng cuối đăng tải trên trang web của chúng tôi.

Hotels.com không chỉnh sửa nhận xét hoặc nhận xét người dùng đăng tải và trong phạm vi pháp luật cho phép sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào với nhận xét và nhận xét người dùng hoặc các thông tin đăng tải, sử dụng hoặc phân phối liên quan. Ngoài ra, Hotels.com cũng không xác thực, xác nhận hoặc phê duyệt quan điểm hoặc nhận xét được nêu trong bất kỳ nhận xét hoặc nhận xét người dùng nào, vốn là quan điểm riêng của cá nhân gửi nhận xét đó. Quý vị tự chịu trách nhiệm về việc ra mọi quyết định dựa trên nhận xét và phản hồi hiển thị qua dịch vụ này. Thỉnh thoảng Hotels.com có thể gửi tặng khách hàng quà khuyến khích gửi nhận xét người dùng (VD: coupon giảm giá, quyền tham gia bốc thăm trúng thưởng, v.v.). Điều quan trọng là nhận xét người dùng khách quan và trung thực; khách hàng có thể nhận được những quà tặng này, bất kể nhận xét người dùng mang tính tích cực hay tiêu cực.
Hotels.com giữ toàn quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối đăng tải hoặc xóa (mà không thông bá) bất kỳ nhận xét hoặc nhận xét người dùng nào. Trong nhiều lý do, có thể bao gồm tình huống Hotels.com nhận được khiếu nại của bên thứ ba và/hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng nhận xét này vi phạm những điều khoản và điều kiện này.

 

Nguyên tắc gửi ảnh

Mọi bức ảnh quý vị nộp cho chúng tôi phải:

• Theo đúng chủ đề – Tất cả ảnh phải liên quan nơi lưu trú, nhà hàng, địa điểm hoặc trải nghiệm du lịch nói chung.
• Thân thiện với cộng đồng/gia đình –
Ø Không gửi bất kỳ ảnh hoặc tài liệu nào không hợp pháp, tục tĩu, khiêu dâm, có tính xúc phạm, ngôn từ khiếm nhã, mang tính công kích hoặc lăng mạ.
Ø Không gửi ảnh hoặc tài liệu xâm phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm bất kỳ quyền cá nhân của bất cứ người nào hoặc tổ chức nào.
Ø Không gửi ảnh hoặc thông tin về trẻ em hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ (hoặc sự đồng ý của phụ huynh của trẻ em trong trường hợp trẻ dưới 13 tuổi).
Ø Trẻ em dưới 13 tuổi không được phép gửi ảnh hoặc các tài liệu khác.
• Là ảnh gốc – Quý vị chỉ được phép gửi ảnh của chính mình. Không gửi ảnh từ bất kỳ nguồn nào khác (cá nhân hoặc thương mại). Không gửi ảnh vi phạm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào.
• Không có tính thương mại – Không gửi ảnh bao gồm biểu trưng, nhãn hiệu, tài liệu quảng cáo hoặc bất kỳ nội dung nào khác cho mục đích thương mại.
• Không chứa tệp gây hại – Không gửi ảnh có chứa virus hoặc mã độc hại khác nhằm mục đích hoặc có thể dẫn đến hỏng máy tính và các hệ thống của Hotels.com và/hoặc những người sử dụng trang web này.
• Không vượt quá dung lượng file cho phép: Mỗi file ảnh không được vượt quá 5MB. Ảnh phải ở định dạng .jpg, .bmp, .gif hoặc .png.

THÔNG BÁO VỀ TÀI LIỆU VI PHẠM

Nếu quý vị tin trên cơ sở đúng đắn rằng tài liệu được lưu trữ bởi chúng tôi vi phạm bản quyền của mình, quý vị (hoặc đại diện của quý vị) có thể gửi văn bản thông báo cho chúng tôi bao gồm các thông tin sau:
(i) Nhận diện rõ ràng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà quý vị khiếu nại vi phạm.
(ii) Nhận diện rõ ràng tài liệu mà quý vị khiếu nại là vi phạm bản quyền và thông tin cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó trên Website, ví dụ như đường dẫn tới tài liệu vi phạm.
(iii) Thông tin liên lạc của quý vị để chúng tôi có thể phản hồi khiếu nại của quý vị, tốt nhất là có địa chỉ thư điện tử và số điện thoại
(iv) Tuyên bố rằng quý vị có một “niềm tin đúng đắn rằng các tài liệu bị khiếu nại vi phạm bản quyền là không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc theo pháp luật”
(v) Tuyên bố rằng “thông tin trong thông báo là chính xác và chịu trách nhiệm về sự sai trái, bên khiếu nại là được uỷ quyền để thực hiện thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị vi phạm như viện dẫn.”

Thông báo phải được ký bởi người được uỷ quyền thực hiện thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền được viện dẫn là bị vi phạm.
• Quý vị có thể gửi thông báo cho chúng tôi tới địa chỉ email hotels-copyright@hotels.com, gửi qua fax tới số (+11) 425 679-7251, Đồng thời gửi tới: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints hoặc sử dụng thông tin liên hệ dưới đây:
• Hotels.com, L.P.
• Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
• c/o NRAI
• 16055 Space Center Blvd., Suite 235
• Houston, TX 77062

Các thông báo về Website này xin gửi đến hotels-copyright@hotels.com.
Chúng tôi sẽ xem xét và phúc đáp tất các các thông báo đáp ứng các yêu cầu ở trên.
Chúng tôi khuyên quý vị nên tham vấn các nhà tư vấn pháp lý của quý vị trước khi nộp thông báo hoặc thông báo phản đối. Ngoài ra, xin hiểu rằng quý vị có thể phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại nếu quý vị đưa ra khiếu kiện sai trái về vi phạm bản quyền.

THÔNG BÁO PHẢN ĐỐI
Nếu tài liệu quý vị đã đăng bị gỡ xuống, quý vị có thể gửi thông báo phản đối qua fax hoặc thư thông thường có nêu rõ các mục được quy định bên dưới. Quý vị có thể muốn hỏi ý kiến của luật sư trước khi gửi. Xin vui lòng cung cấp các chi tiết sau:
1. Thông tin nhận dạng nội dung cụ thể đã bị xóa hoặc bị vô hiệu và vị trí mà nội dung đó xuất hiện trên Website. Xin vui lòng cung cấp địa chỉ URL nếu có thể.
2. Tên, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị.
3. Tuyên bố rằng quý vị đồng ý với quyền tài phán của Tòa án Quận Liên bang cho quận có thẩm quyền tại địa chỉ lưu trú của quý vị, hoặc nếu địa chỉ của quý vị nằm ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ quận có thẩm quyền nào mà tại đó có thể tìm thấy Hotels.com, và rằng quý vị sẽ chấp nhận sự tống đạt trát tòa từ bên đã báo cáo nội dung của quý vị hoặc người đại diện của bên đó.
4. Tuyên thệ sau: "Theo hình phạt về tội khai man, tôi xin cam đoan rằng tôi có thiện ý cho rằng nội dung nêu trên đã bị xóa bỏ hoặc bị vô hiệu do nhầm lẫn hoặc do nhận dạng sai.”
Ký tên vào đơn và gửi văn bản thông báo tới địa chỉ sau:
• Hotels.com, L.P.
• Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
• c/o NRAI
• 16055 Space Center Blvd., Suite 235
• Houston, TX 77062
• HOẶC quý vị có thể gửi fax tới: (425) 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
Nếu quý vị có thêm bất kỳ thắc mắc nào về quy trình DMCA đối với Hotels.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (425) 679-3751.

Đặt phòng Khách sạn Thanh toán trước

Quý vị thừa nhận rằng Hotels.com sẽ thương lượng trước giá phòng cụ thể với các nhà cung cấp khách sạn để thuận tiện cho việc đặt phòng thay cho quý vị. Giá phòng được công bố trên Website là kết hợp của giá phòng đã thương lượng trước cho phòng được đặt bởi Hotels.com thay cho quý vị và chi phí tiện ích mà Hotels.com giữ lại như là khoản thanh toán cho dịch vụ của mình. Quý vị cho phép Hotels.com đặt phòng theo giá đặt phòng tổng cộng bao gồm giá phòng được công bố trên Website, cộng với phí thu hồi thuế và phí dịch vụ. Quý vị đồng ý rằng Hotels.com sẽ thực hiện thanh toán giá đặt phòng tổng cộng trên thẻ tín dụng của quý vị. Khi quý vị gửi yêu cầu đặt phòng của mình, quý vị cho phép cho Hotels.com thực hiện đặt phòng khách sạn thay cho mình, bao gồm cả việc sắp xếp thanh toán với các nhà cung cấp khách sạn.

Quý vị thừa nhận rằng Hotels.com không thu thuế để nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Phí thu hồi thuế trên giao dịch khách sạn trả trước là một khoản thu hồi thuế trên giao dịch dự kiến (chẳng hạn như thuế doanh thu và thuế sử dụng, thuế lưu trú, thuế phòng, thuế tiêu dùng nội địa, thuế giá trị gia tăng, v.v..) mà Hotels.com thanh toán cho nhà cung cấp khách sạn liên quan đến việc đặt phòng khách sạn của quý vị. Các đơn vị cung cấp khách sạn phát hoá đơn cho Hotels.com đối với số tiền thuế. Các đơn vị cung cấp khách sạn nộp thuế áp dụng cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Hotels.com không hoạt động như là người đồng cung cấp dịch vụ với các nhà cung cấp mà chúng tôi đặt phòng hoặc thu xếp du lịch cho khách hàng của chúng tôi. Khả năng đánh thuế và tỷ lệ thuế áp dụng rất khác nhau theo từng địa điểm. Số thuế thực tế mà Hotels.com thanh toán cho các nhà cung cấp khách sạn có thể khác với khoản phí thu hồi thuế, phụ thuộc vào tỷ lệ, khả năng đánh thuế, v.v… có hiệu lực tại thời điểm thực tế sử dụng khách sạn của khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi giữ lại phí dịch vụ của chúng tôi như khoản chi phí cho việc cung cấp dịch vụ đặt phòng của quý vị. Phí dịch vụ của chúng tôi thay đổi trên cơ sở số tiền và loại đặt phòng khách sạn.


Phí dịch vụ
Chúng tôi giữ lại một khoản phí như phần hoa hồng của việc cung cấp dịch vụ đặt phòng cho quý vị. Phí dịch vụ khác nhau, tùy vào khoản tiền thanh toán và loại đặt phòng khách sạn.


CHI TIẾT VỀ "THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NGAY" HAY "THANH TOÁN SAU TẠI KHÁCH SẠN"

Với một số khách sạn, quý vị có thể lựa chọn "thanh toán trực tuyến ngay" hoặc "thanh toán sau tại khách sạn". Nếu chọn "thanh toán trực tuyến ngay", quý vị sẽ thanh toán ngay lập tức bằng loại tiền tệ mình đã lựa chọn. Trong trường hợp quý vị thanh toán ngay tại thời điểm đặt phòng, công ty nhận khoản thanh toán đó và thu tiền từ thẻ tín dụng của quý vị sẽ là: (1) Travel Partner Exchange S.L., Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tererife, Islas Canarias, Tây Ban Nha hay một đơn vị liên kết khác của Hotels.com thay mặt cho Hotels.com và nhà cung cấp dịch vụ du lịch, hoặc (2) chính nhà cung cấp dịch vụ du lịch.

Nếu quý vị chọn thanh toán sau tại khách sạn, khách sạn sẽ tính phí theo đơn vị tiền tệ địa phương của khách sạn có liên quan tại thời điểm lưu trú của quý vị. Thuế suất và tỷ giá hối đoái có thể thay đổi trong thời gian giữa lúc đặt phòng và lưu trú. Quý vị sẽ phải cung cấp chi tiết thẻ thanh toán của mình và nhà cung cấp hoặc Hotels.com thường sẽ phải xác minh: (i) tính hợp lệ của thẻ thanh toán (thông qua một khoản phí có giá trị danh nghĩa, khoản phí này sẽ được hoàn trả trong vài ngày hoặc được khấu trừ khỏi khoản thanh toán cuối cùng phải trả cho nhà cung cấp) và (ii) khả năng có sẵn tiền trong thẻ thanh toán (sẽ được xác nhận bởi ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của quý vị). Hotels.com giữ quyền hủy yêu cầu đặt phòng của quý vị nếu không nhận được đầy đủ số tiền thanh toán một cách kịp thời (vui lòng xem phần Quy tắc và Hạn chế của Nhà cung cấp).

Nhiều ngân hàng và công ty cung cấp thẻ tín dụng thu phí giao dịch với người dùng khi quốc gia phát hành thẻ và nơi thanh toán khác nhau (được xác định bởi ngân hàng phát hành thẻ như Visa, MasterCard, American Express). Tỉ giá chuyển đổi ngoại tệ, nếu có, và mọi phí giao dịch khác do ngân hàng hoặc có tổ chức xử lý thanh toán toàn quyền quyết định. Đơn vị phát hành thẻ có thể thu phí này dưới dạng phụ phí từ tài khoản của chủ tài khoản. Có nghĩa là khoản tiền trong sao kê thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của quý vị có thể khác với khoản tóm tắt giá đặt phòng hiển thị trên trang web này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về phụ phí này hoặc phí chuyển đổi ngoại tệ áp dụng với đặt phòng, vui lòng liên hệ ngân hàng của quý vị.

GIÁ
Giá của các dịch vụ bằng với giá đã báo trên trang web tại thời điểm đó, trừ những trường hợp có lỗi. Giá có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng không ảnh hưởng các đặt phòng đã được chấp thuận. Tuy Hotels.com đã nỗ lực hết sức, đôi khi giá dịch vụ hiển thị trên trang web có thể có sai sót. HOTELS.COM CÓ QUYỀN ĐIỀU CHỈNH TẤT CẢ GIÁ CÓ SAI SÓT TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC VỚI CÁC ĐẶT PHÒNG ĐÃ ĐẶT VỚI GIÁ KHÔNG CHÍNH XÁC ĐANG CHỜ XỬ LÝ. TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀY, NẾU CÓ, QUÝ VỊ CÓ THỂ LỰA CHỌN SỬ DỤNG TIẾP ĐẶT PHÒNG ĐANG CHỜ XỬ LÝ ĐÓ VỚI GIÁ MỚI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH HOẶC CHÚNG TÔI CÓ THỂ HỦY ĐẶT PHÒNG CHO QUÝ VỊ MÀ KHÔNG TÍNH PHÍ PHẠT. Hotels.com không có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ du lịch với giá sai (thấp hơn), ngay cả sau khi quý vị đã nhận được xác nhận đặt phòng.

Ưu đãi chỉ dành cho thành viên Hotels.com Rewards Gold và Silver
Thành viên Hotels.com Rewards Gold và Silver đủ điều kiện hưởng tiện nghi, dịch vụ tại một số nơi lưu trú. Điều kiện hợp lệ để hưởng tiện nghi, dịch vụ tùy thuộc vào hạng Hotels.com Rewards của quý vị tại thời điểm đặt phòng; đồng thời, các tiện nghi, dịch vụ sẽ giống như hiển thị trên hồ sơ của nơi lưu trú tại thời điểm đặt phòng. Tiện nghi, dịch vụ có thể khác nhau tùy nơi lưu trú, loại phòng, tình trạng thực tế và ngày đi, cũng như có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có thể áp dụng yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu.

Nơi lưu trú VIP Access
Thành viên Hotels.com Rewards Gold và Silver đủ điều kiện hưởng tiện nghi, dịch vụ đặc biệt chỉ có tại những nơi lưu trú VIP Access. Điều kiện hợp lệ để hưởng tiện nghi, dịch vụ tùy thuộc vào hạng Hotels.com Rewards của quý vị tại thời điểm đặt phòng; đồng thời, các tiện nghi, dịch vụ sẽ giống như hiển thị trên hồ sơ của nơi lưu trú tại thời điểm đặt phòng. Tiện nghi, dịch vụ có thể khác nhau tùy nơi lưu trú và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Nơi lưu trú thuộc hệ thống VIP Access cung cấp ưu đãi này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo trước. Các tiện nghi, dịch vụ này dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách khác đặt phòng bằng tài khoản Silver và Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. Thành viên Silver và Gold được đảm bảo miễn phí Wifi tại các nơi lưu trú VIP Access. Ở đây, chúng tôi nói đến Wifi tiêu chuẩn. Có thể áp dụng phụ phí với Wifi cao cấp. Ưu đãi này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Thành viên Gold có thể đủ điều kiện nâng hạng khi nhận phòng tại những nơi lưu trú VIP Access tham gia chương trình, tùy theo tình trạng thực tế. Điều kiện hợp lệ để nâng hạng phòng dựa vào hạng Hotels.com Rewards của khách tại thời điểm đặt phòng. Việc nâng hạng phòng tại nơi lưu trú VIP Access dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách khác đặt phòng bằng tài khoản Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. Nâng hạng phòng có thể bao gồm nâng miễn phí lên hạng phòng có giá hoặc chất lượng cao hơn. Thay vì nâng hạng phòng, khách có thể sẽ được nhận phòng ở tầng ưu tiên hoặc vị trí ưu tiên trên một tầng, ví dụ như xa thang máy hoặc máy làm đá. Khách không thể đặt trước nâng hạng phòng.
Thành viên Gold có thể nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn tại những nơi lưu trú VIP Access tham gia chương trình, tùy theo tình trạng thực tế. Điều kiện hợp lệ để nhận phòng sớm và trả phòng muộn dựa vào hạng Hotels.com Rewards của khách tại thời điểm đặt phòng. Việc nhận phòng sớm và trả phòng muộn dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách khác đặt phòng bằng tài khoản Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế.

CÁCH HIỂN THỊ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRÊN HOTELS.COM

Tại Hotels.com, khách hàng có nhiều tùy chọn giúp hỗ trợ tìm khách sạn lý tưởng nhất cho mình. Thiết lập “sắp xếp” giúp khách sắp xếp kết quả tìm kiếm theo nhu cầu của mình, có thể dựa trên giá, điểm nhận xét của khách đã xác thực, hoặc những tiêu chí khác. Thiết lập “lọc” giúp khách thêm hoặc loại bớt những tùy chọn khác nhau phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu không có lựa chọn, Hotels.com sẽ hiển thị kết quả liên quan đến dữ liệu tìm kiếm, dựa trên những tiêu chí dưới đây.

Mặc định “Chúng tôi yêu thích”, thứ tự sắp xếp thể hiện sẽ hiển thị những khách sạn liên quan đến tiêu chí tìm kiếm của quý vị, nhằm đảm bảo quý vị có thể tìm được ưu đãi phù hợp nhất cho nhu cầu của mình nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi đánh giá mức độ phù hợp bằng cách so sánh nhiều yếu tố như: vị trí khách sạn, điểm nhận xét, mức độ phổ biến của khách sạn (tính bằng lượng khách hàng đặt phòng tại khách sạn đó trên trang web của chúng tôi), chất lượng nội dung do khách sạn cung cấp và khả năng cạnh tranh về giá và lượng phòng của khách sạn so với những khách sạn khác đáp ứng cùng tiêu chí tìm kiếm của quý vị. Hoa hồng khách sạn thanh toán cho những đặt phòng thực hiện trên trang web của chúng tôi cũng là một trong những yếu tố liên quan đến vị trí sắp xếp của khách sạn với cùng ưu đãi, dựa trên những yếu tố tương đồng mô tả phía trên. Với thứ tự sắp xếp không mặc định (ví dụ sắp xếp theo giá hoặc xếp hạng sao), khách sạn với kết quả tương tự sẽ được sắp xếp dựa trên những yếu tố nêu trên.

Bên cạnh đó, Hotels.com liên tục cải thiện dịch vụ của mình để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Theo đó, thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thử nghiệm những thuật toán thứ tự sắp xếp khác nhau.

Thay đổi hoặc hủy

Quý vị có thể thay đổi hoặc hủy đặt phòng khách sạn trực tuyến trong phần Đặt phòng của quý vị khi đăng nhập vào tài khoản Hotels.com của mình hoặc bằng cách gọi đến số dịch vụ khách hàng của chúng tôi 120-65-124.

Quý vị có thể thay đổi tên khách, loại giường, tùy chọn hút thuốc, yêu cầu đặc biệt, tùy chọn các tính năng hỗ trợ người khuyết tật, loại phòng, số lượng khách và ngày du lịch mà không phải trả khoản phí nào cho Hotels.com. Nhà cung cấp nhà nghỉ có thể áp dụng chi phí khác và/hoặc phí hủy. Các khoản phí thay đổi theo đặt phòng, do đó vui lòng xem lại email xác nhận của quý vị để biết chi tiết.

Quý vị đồng ý thanh toán cho nhà cung cấp khoản phí thay đổi hoặc hủy bắt buộc mà quý vị phải chịu. Trong các trường hợp hạn chế, một số khách sạn không cho phép thay đổi hoặc hủy đặt phòng sau khi thực hiện, như quy định trong các quy tắc và giới hạn cho đặt phòng khách sạn. Quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện được đề ra liên quan đến đặt phòng khách sạn trả trước của quý vị.
Quý vị không có quyền tự động hủy trừ khi quyền đó được khách sạn quy định theo các quy tắc và giới hạn cụ thể của khách sạn được cung cấp cho quý vị trước khi đặt phòng. Trong trường hợp khách sạn không thể đáp ứng yêu cầu đặt phòng của quý vị, Hotels.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ chi phí nào phát sinh do thay đổi vị trí.
Nếu quý vị không nhận phòng vào đêm đầu tiên đặt phòng mà dự định nhận phòng cho các đêm tiếp theo trong yêu cầu đặt phòng, quý vị phải xác nhận đặt phòng với Hotels.com không muộn hơn ngày nhận phòng ban đầu để tránh bị hủy toàn bộ đặt phòng. Nếu quý vị không xác nhận thay đổi đặt phòng với Hotels.com, toàn bộ đặt phòng có thể bị hủy và quý vị sẽ chỉ nhận được tiền hoàn lại theo Quy tắc và Giới hạn của khách sạn cụ thể, như đã thông báo trong quy trình đặt phòng.
Những điều khoản và điều kiện này không thể bị thay đổi bởi người không được phép, bao gồm nhân viên của Hotels.com.

Hotels.com không tính phí thay đổi hoặc hủy
Hotels.com không tính phí thay đổi hoặc hủy của mình đối với những thay đổi và hủy bỏ việc đặt phòng. Quý vị có thể thay đổi hoặc hủy bỏ trực tuyến đặt phòng của mình hoặc bằng cách gọi đến số (800) 297-4120. Quý vị có thể vẫn là đối tượng tính phí thay đổi hoặc hủy bỏ và/hoặc chính sách hủy bỏ hoặc hoàn trả mà các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú của chúng tôi áp dụng và yêu cầu chúng tôi chuyển qua, như được trình bày trong các quy tắc và hạn chế đối với việc đặt phòng. Việc khước từ tính phí chỉ áp dụng cho phí thay đổi hoặc hủy bỏ của Hotels.com. Các nhà cung cấp khách sạn, các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, các nhà cung cấp việc quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ giường và bữa sáng và các nhà cung cấp khác có thể áp dụng phí thay đổi hoặc hủy bỏ của riêng họ. Yêu cầu và mức phạt đối với việc thay đổi và hủy bỏ thay đổi theo các nhà cung cấp. Hãy kiểm tra xác nhận đặt phòng của quý vị để biết chi tiết. Để thay đổi hoặc hủy bỏ yêu cầu đặt phòng của quý vị, hãy thực hiện trực tuyến hoặc gọi đến (800) 297-4120. Việc khước từ tính phí này của Hotels.com có thể không được tiếp tục hoặc sửa đổi tại bất kỳ thời điểm nào. Điều khoản và điều kiện này không được thay đổi bởi người không có thẩm quyền, bao gồm cả nhân viên của Hotels.com.

Quý vị đồng ý thanh toán cho các nhà cung cấp phí hủy bỏ hoặc thay đổi mà quý vị phải chịu phù hợp với chính sách hủy bỏ hoặc hoàn trả được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ lưu trú tương ứng. Trong một số trường hợp giới hạn, một số khách sạn không cho phép thay đổi hoặc hủy bỏ đặt phòng của quý vị sau khi đã thực hiện như được quy định trong quy tắc và hạn chế đối với đặt trước phòng khách sạn. Quý vị đồng ý ràng buộc với điều khoản và điều kiện được áp dụng cho việc đặt phòng khách sạn thanh toán trước củamình.

Điều khoản & Điều kiện Hotels.com™ Rewards
Hotels.com Rewards là chương trình khách hàng thân thiết của Hotels.com (“Chương trình”). Với mỗi đêm đặt phòng và lưu trú tại nơi lưu trú tham gia chương trình Hotels.com Rewards, quý vị sẽ tích lũy được một tem (“tem”). Khi quý vị tích lũy đủ 10 tem, chúng tôi sẽ tặng quý vị 1 đêm thưởng để sử dụng (“đêm thưởng”). Đêm thưởng này chưa bao gồm các loại thuế và phí và quý vị phải thanh toán các khoản này khi đổi đêm thưởng của mình. Quý vị cũng sẽ phải thanh toán phí đổi thưởng (“phí đổi thưởng”) khi đổi đêm thưởng trên trang web máy tính/di động của chúng tôi. Quý vị sẽ không phải thanh toán phí đổi thưởng khi đổi đêm thưởng trên ứng dụng di động.

Mọi yêu cầu đặt phòng phải được thực hiện trực tuyến hoặc qua ứng dụng di động của chúng tôi. Quý vị chỉ có thể tích lũy tem hoặc đổi đêm thưởng tại nơi lưu trú tham gia chương trình Hotels.com Rewards.

Chương trình dành cho tất cả mọi người trên 18 tuổi đăng ký với Hotels.com bằng địa chỉ email hợp lệ và sau đó tham gia Chương trình. Các công ty, hiệp hội hoặc nhóm khác không được tham gia. Các nhân viên của Expedia, Inc. sẽ không được tích lũy tem hoặc đổi đêm thưởng nếu đặt phòng qua chương trình B.E.S.T. hoặc nếu sử dụng ưu đãi dành cho nhân viên. Nếu nhân viên Expedia, Inc. đặt phòng mà không sử dụng giá ưu đãi, họ sẽ có thể tích lũy tem và nhận đêm thưởng Hotels.com Rewards.

Tích lũy tem

Quý vị sẽ tích lũy 1 tem cho mỗi đêm lưu trú tại một nơi lưu trú tham gia chương trình Hotels.com Rewards đủ điều kiện. Tích lũy 10 tem và chúng tôi sẽ tặng quý vị 1 đêm thưởng. Quý vị phải đăng nhập vào tài khoản Hotels.com khi đặt phòng trực tuyến và trên app di động để chúng tôi có thể ghi nhận số tem quý vị tích lũy được vào tài khoản sau kỳ lưu trú. Chỉ thành viên Hotels.com Reward có thể tích lũy tem. Khách trong cùng đặt phòng hoặc đặt phòng thực hiện trước khi tham gia chương trình sẽ không thể tích lũy tem.Chúng tôi sẽ thêm tem vào Tài khoản của quý vị trong vòng bảy mươi hai (72) giờ sau khi quý vị hoàn thành thời gian lưu trú của mình.  Nếu quý vị tích lũy tem nhưng sau đó chúng tôi phát hiện quý vị không hoàn tất thời gian lưu trú (tức “tem không hợp lệ”), chúng tôi sẽ xóa tem này khỏi tài khoản của quý vị. Điều này có thể xảy ra khi quý vị hủy đặt phòng hoặch không nhận phòng tại nơi lưu trú. Tem không hợp lệ không được tính vào 10 tem cần nhận đủ để đổi đêm thưởng.

Quý vị có thể kiểm tra Tài khoản và xem mình đã nhận được bao nhiêu tem bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Hotels.com, qua ứng dụng di động hoặc gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng qua điện thoại của Hotels.com (theo số 120 65 168). Quý vị chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của Tài khoản.   Nếu tin rằng số tem tích lũy không chính xác, chúng tôi sẽ giúp giải quyết. Nếu có đặt phòng không hợp lệ như nêu bên trên, chúng tôi sẽ giúp quý vị xóa tem tích lũy.

Các đặt phòng sau đây không đủ tiêu chuẩn:

1. Đặt phòng được thực hiện trên website liên kết của Hotels.com
2. Đặt phòng được thực hiện trước khi quý vị tham gia chương trình
3. Đặt phòng trọn gói (ví dụ: đặt phòng khách sạn + máy bay)
4. Một số đặt phòng thực hiên với coupon, voucher hoặc mã giảm giá (vui lòng xem điều khoản tương ứng để biết thông tin chi tiết)
5. Đặt phòng được thực hiện thông qua Dịch vụ Du lịch Nhóm
6. Đặt phòng được thực hiện với mức giá $0 (nghĩa là đặt phòng miễn phí)


Đổi đêm thưởng

Khi quý vị đã tích lũy được mười (10) tem, quý vị sẽ nhận được một (1) đêm thưởng tại nơi lưu trú thanh toán trước tham gia chương trình Hotels.com Rewards. Quý vị có thể đổi đêm thưởng của mình khi đặt phòng lưu trú đủ tiêu chuẩn trực tuyến hoặc trên ứng dụng di động của chúng tôi.

Giá trị tối đa của đêm thưởng được tính dựa trên mười (10) tem chưa hết hạn. Giá trị tối đa của đêm thưởng sẽ bằng với giá trung bình mỗi ngày, không bao gồm thuế và phí, của số tem quý vị đã tích lũy. Nếu tích lũy tem tại khách sạn Giá Bí mật của Hotels.com (định nghĩa bên dưới), đây là giá sẽ được sử dụng để tính toán. Quý vị chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, bữa ăn, phụ phí và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến việc đặt phòng hoặc lưu trú. Quý vị cũng phải thanh toán phí đổi thưởng nếu đổi đêm thưởng qua website trên máy tính hoặc thiết bị di động. Quý vị sẽ không phải thanh toán phí đổi thưởng nếu đổi đêm thưởng qua ứng dụng di động của chúng tôi.


Nếu quý vị sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau trong quá trình tích lũy 10 tem, giá trị của từng tem hiện được tính bằng loại tiền tệ của quốc gia/vùng quý vị đã chọn khi tham gia Chương trình.

Việc lưu trú bằng đêm thưởng tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện đặt phòng hiện hành. Quý vị sẽ không tích lũy được tem cho lần lưu trú bằng đêm thưởng. Tem tích lũy không có giá trị bằng tiền mặt và không thể đổi đêm thưởng thành tiền mặt.

 

Nếu đêm lưu trú mà quý vị đổi thưởng có giá thấp hơn giá trị tối đa của đêm thưởng, quý vị sẽ không nhận được số dư bằng tiền mặt, khoản tích lũy hoặc hình thức khác. Nếu quý vị sử dụng đêm thưởng cho đêm lưu trú có giá cao hơn giá trị tối đa của đêm thưởng, quý vị phải thanh toán phần chênh lệch.

Nếu quý vị có nhiều hơn một đêm để đổi thưởng, quý vị có thể chọn đêm thưởng nào muốn sử dụng cho đặt phòng của mình. Nếu sử dụng nhiều đêm thưởng cho cùng một đặt phòng, quý vị sẽ phải thanh toán phí đổi thưởng cho từng đêm thưởng này.

Đặt phòng bằng đêm thưởng của quý vị không được kết hợp với bất kỳ khuyến mãi, coupon, voucher hay mã giảm giá nào khác trừ khi điều khoản của từng chương trình này nói rõ có thể. Điều này có nghĩa là trong trường hợp quý vị đặt phòng bằng đêm thưởng, quý vị không được hưởng thêm khoản giảm giá nào.


Nếu quý vị áp dụng đêm thưởng cho lần đặt phòng bao gồm nhiều hơn một đêm, đêm thưởng sẽ được tự động áp dụng cho đêm có chi phí cao nhất trong lần đặt phòng, theo giá trị tối đa của đêm thưởng.

Đêm thưởng tuân theo chính sách hủy phòng hiện hành do nơi lưu trú áp dụng và như đăng tải trên Hotels.com. Nếu quý vị hủy đêm thưởng thuộc đặt phòng đã thanh toán và đủ điều kiện để nhận hoàn tiền toàn bộ, chúng tôi sẽ hoàn trả đêm thưởng lại vào tài khoản của quý vị và hoàn tiền phí đổi thưởng. Nếu quý vị hủy đêm thưởng thuộc đặt phòng đã thanh toán và thuộc nhóm điều kiện nhận hoàn tiền từ 1-99%, chúng tôi sẽ không hoàn trả đêm thưởng vào tài khoản của quý vị nhưng vẫn hoàn trả phí đổi thưởng. Nếu quý vị hủy đêm thưởng thuộc đặt phòng đã thanh toán và thuộc nhóm đặt phòng không hoàn tiền, chúng tôi sẽ không hoàn trả đêm thưởng vào tài khoản và không hoàn tiền phí đổi thưởng.

Nếu cần thay đổi ngày cho đặt phòng gồm đêm thưởng đã đổi, quý vị phải hủy đặt phòng cũ, chờ đêm thưởng được hoàn trả vào tài khoản của mình và sau đó áp dụng lại đêm thưởng vào đặt phòng mới.

 

Bậc thành viên Hotels.com Rewards

 

Chương trình có 3 bậc thành viên: Hotels.com Rewards, Hotels.com Rewards Silver và Hotels.com Rewards Gold. Khi tham gia, quý vị sẽ ở bậc Hotels.com Rewards. Sau khi tích lũy được từ 10-29 tem trong 1 năm thành viên, quý vị sẽ đủ điều kiện đạt bậc thành viên Hotels.com Rewards Silver. Khi tích lũy được 30 tem trong 1 năm thành viên, quý vị sẽ đạt bậc thành viên Hotels.com Rewards Gold. Năm thành viên bắt đầu từ ngày quý vị tạo tài khoản và sẽ được gia hạn vào ngày đó của mỗi năm tiếp theo.

 

Thành viên Silver và Gold sẽ có số điện thoại liên lạc chuyên biệt hỗ trợ 24/7 về các vấn đề đặt phòng. Thành viên 2 bậc này cũng sẽ nhận nhiều quyền lợi khác như có thể đặt giá ưu đãi sớm hơn và nhiều ưu đãi khác. Các quyền lợi này sẽ được cập nhật trong vòng 2 tuần sau khi đủ điều kiện thành viên Silver và Gold và có giá trị đến hết năm đó và nguyên năm thành viên tiếp theo. Nếu không tích lũy đủ tem để giữ bậc thành viên Silver hay Gold, chúng tôi sẽ hạ 1 bậc thành viên trong năm tiếp theo đó.
Thay đổi và chấm dứt chương trình

Tem tích lũy sẽ không hết hạn với điều kiện tài khoản có hoạt động tối thiểu một lần mỗi 12 tháng. Điều này có nghĩa quý vị phải tích lũy tem hoặc đổi thưởng trong giai đoạn này; và khi đó tài khoản sẽ được gia hạn thêm 12 tháng tiếp theo. Nếu quý vị không tích lũy tem hay đổi thưởng trong vòng 12 tháng, tem đã tích lũy sẽ hết hạn và chúng tôi có thể đóng tài khoản của quý vị. Nếu trường hợp này xảy ra, chúng tôi sẽ không xuất lại số tem cũ. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để biết khi nào tem đã tích lũy hết hạn.

Hotels.com có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào quy định về Chương trình – bao gồm nhưng không giới hạn các quy tắc tích lũy tem, bậc thành viên, các yêu cầu với từng bậc thành viên và các quyền lợi đi kèm, quy định đổi thưởng, danh sách nơi lưu trú tham gia Hotels.com Rewards, giá trị tối đa của đêm thưởng vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Chúng tôi có thể thông báo các thay đổi cho quý vị qua email hoặc qua website Hotels.com; vì thế, đừng quên kiểm tra tài khoản thường xuyên.

Chương trình không có ngày chấm dứt được xác định trước và có thể tiếp tục cho tới thời điểm Hotels.com quyết định chấm dứt Chương trình. Hotels.com có thể chấm dứt Chương trình vào bất kỳ thời điểm nào. Khi chấm dứt, quý vị sẽ có ba mươi (30) ngày kể từ ngày việc chấm dứt Chương trình được thông báo để sử dụng bất kỳ đêm thưởng nào vẫn còn trong tài khoản. Sau ngày này, mọi đêm thưởng sẽ mất và không được bồi thường.

Bằng việc tiếp tục tích lũy tem và đổi đêm thưởng với Hotels.com Rewards, quý vị đồng ý với mọi thay đổi trong Điều khoản & điều kiện của chương trình. Quý vị chịu trách nhiệm tìm hiểu bất kỳ thay đổi nào mà Hotels.com có thể thực hiện đối với Điều khoản & điều kiện của Hotels.com Rewards này. Phiên bản mới nhất của Điều khoản & điều kiện của Hotels.com Rewards này sẽ có trên Website và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.


Điều khoản chung

Hotels.com giữ quyền đình chỉ quyền tham gia của bất kỳ cá nhân nào liên quan đến hành động gian lận hoặc sử dụng Chương trình theo cách trái với Điều khoản & điều kiện của Hotels.com Rewards hoặc Điều khoản & điều kiện của Hotels.com này hoặc trái với luật, đạo luật hay sắc lệnh của bang hoặc liên bang. Việc đình chỉ quyền tham gia có thể dẫn đến mất tất cả khoản tích lũy khách hàng thân thiết đã tích lũy và lợi ích. Cùng với việc đình chỉ quyền tham gia, Hotels.com có quyền thực hiện hành động hành chính và/hoặc pháp lý cần thiết, bao gồm truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu thấy cần thiết theo quyết định riêng của mình. Trong thời gian quý vị đăng ký chương trình Hotels.com Rewards, chúng tôi có thể liên lạc với quý vị thông qua email về các cập nhật trong tài khoản hoặc giao dịch của quý vị. Khoản tích lũy khách hàng thân thiết không tạo thành tài sản của bất kỳ người tham gia nào và có thể bị Hotels.com thu hồi lại bất kỳ lúc nào như quy định trong tài liệu này. Khoản tích lũy khách hàng thân thiết không được phép bán, chuyển giao, kết hợp với tài khoản của bất kỳ thành viên nào khác, không được chuyển nhượng, chuyển giao khi qua đời như một phần trong quan hệ gia đình hay theo quy định của pháp luật. Trừ khi bị cấm, quý vị đồng ý rằng tất cả các tranh chấp, khiếu nại và khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình sẽ được giải quyết riêng lẻ, không viện đến hoạt động kiện cáo và duy nhất bởi tòa án phù hợp đặt tại Dallas, Texas. Tất cả các vấn đề và câu hỏi liên quan đến cấu trúc, tính hợp lệ, diễn giải và khả năng thi hành của Điều khoản & điều kiện của Hotels.com Rewards, quyền và nghĩa vụ của quý vị hay quyền và nghĩa vụ của Hotels.com liên quan đến Chương trình, sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Bang Texas, không tác động gì đến việc lựa chọn luật pháp hoặc quy tắc luật pháp xung đột (dù là của Bang Texas hoặc bất kỳ khu vực pháp lý nào), sẽ gây ra việc áp dụng luật pháp của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác Bang Texas.

Chương trình sẽ vô hiệu khi bị pháp luật cấm. Việc Hotels.com không thực thi bất kỳ quy định nào của Điều khoản & điều kiện của Hotels.com Rewards này sẽ không tạo thành sự từ bỏ bất kỳ quy định nào khác. Quyết định của Hotels.com về tất cả các nghi vấn hoặc tranh chấp đối với tính đủ điều kiện của Chương trình, việc nhận hoặc áp dụng khoản tích lũy khách hàng thân thiết hoặc sự tuân thủ của quý vị đối với Điều khoản & điều kiện của Hotels.com Rewards này là cuối cùng.

 

GIÁ BÍ MẬT
Giá Bí mật của Hotels.com ("Giá Bí mật") dành cho những đối tượng khách hàng sau:
• Thành viên chương trình Hotels.com Rewards;
• người dùng mở khóa Giá Bí mật trên trang web bằng cách đăng ký nhận email từ Hotels.com; và
• người dùng app di động (như định nghĩa trong điều khoản và điều kiện dưới đây).
Thành viên Hotels.com Rewards – Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Hotels.com khi sử dụng trang web, quý vị sẽ tự động xem được Giá Bí mật tại những khách sạn có ký hiệu "Giá Bí mật của bạn".
Người dùng đăng ký nhận email – Nếu truy cập trang web và không đăng nhập là thành viên chương trình Hotels.com Rewards, quý vị vẫn có thể mở khóa Giá Bí mật bằng cách đăng ký nhận email từ Hotels.com. Chỉ cần bấm 'Mở khóa Giá Bí mật ngay' tại những khách sạn có ký hiệu Giá Bí mật ở trang kết quả tìm kiếm và nhập địa chỉ email. Trang kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị Giá Bí mật tại những khách sạn có ký hiệu "Giá Bí mật của bạn". Nếu trước đây quý vị đã đăng ký email của mình, chúng tôi có thể ghi nhớ thông tin nhờ thiết lập trên trình duyệt và khoản thời gian từ khi đăng ký; và trong những trường hợp này, chúng tôi đã cho hiển thị Giá Bí mật. Với việc cung cấp địa chỉ email, quý vị đồng ý nhận những ưu đãi tuyệt vời cùng thông báo về các chương trình khuyến mãi qua email; tuy nhiên, quý vị có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào link 'Hủy đăng ký' trên một trong những email nhận từ chúng tôi. Nếu hủy đăng ký, quý vị sẽ không thể truy xuất Giá Bí mật qua hình thức này nữa, trừ khi quý vị đăng ký lại.
Người dùng Ứng dụng Di động – Khi sử dụng ứng dụng di động, Giá Bí mật sẽ tự động được hiển thị tại một số khách sạn với ký hiệu "Giá Bí mật của bạn". Người dùng ứng dụng di động sẽ không xem được Giá Bí mật nếu truy cập trang web qua các nền tảng khác, trừ khi đăng nhập tài khoản thành viên Hotels.com Rewards hoặc đã đăng ký địa chỉ email của mình với Hotels.com.
Điều khoản và điều kiện chung của Giá Bí mật
Chí có Giá Bí mật tại một số khách sạn và vào một số ngày nhất định. Giá Bí mật chỉ được hiển thị khi có khách sạn áp dụng chương trình ở trang kết quả tìm kiếm.
Khi Giá Bí mật hiển thị cạnh một giá với ký hiệu gạch bỏ (VD: "£150 £100"), giá bị gạch bỏ chính là giá phòng bình thường của khách sạn đó trên Hotels.com khi không áp dụng bất kỳ chương trình giảm giá nào khác.
"Giá" của các điều khoản và điều kiện này cũng áp dụng với Giá Bí mật. Giá Bí mật có thể thay đổi bất kỳ thời điểm nào, nhưng sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến đặt phòng đã thực hiện.

ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO GIÁ

Đảm bảo giá - Nếu quý vị tìm thấy giá thấp hơn trên Hotels.com hoặc trên một trang web khác trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú, chúng tôi sẽ hoàn trả cho quý vị khoản chênh lệch. Đặt phòng trọn gói không đủ điều kiện được áp dụng đảm bảo này; ngoài ra, còn áp dụng các điều khoản & điều kiện khác như được nêu bên dưới.
Gửi khiếu nại -
• Đối với các đặt phòng không thể hoàn trả: Hotels.com sẽ bồi hoàn cho quý vị bằng cách cấp một coupon có giá trị tương đương với khoản giá chênh lệch. Quý vị có thể sử dụng coupon để đặt phòng sau này trên trang web Hotels.com. Quý vị phải liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi yêu cầu của quý vị theo mẫu Đảm bảo giá trực tuyến trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú. Phòng có giá thấp hơn phải vẫn còn có thể đặt vào thời điểm quý vị liên hệ với chúng tôi, theo xác định từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

• Đối với các đặt phòng có thể hoàn trả:
a) Nếu quý vị tìm thấy giá rẻ hơn trên Hotels.com: Quý vị có thể gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú hoặc hủy trực tuyến đặt phòng hiện tại trong phần Đặt phòng của quý vị sau khi đăng nhập tài khoản Hotels.com rồi đặt lại phòng trực tuyến với giá rẻ hơn. Nếu quý vị gọi cho chúng tôi, phòng có giá thấp hơn phải vẫn còn có thể đặt vào thời điểm quý vị liên hệ với chúng tôi, theo xác định từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Theo yêu cầu của quý vị, đại diện dịch vụ khách hàng sẽ đặt lại phòng có giá thấp hơn tìm thấy, sử dụng chi tiết thanh toán mà quý vị cung cấp qua điện thoại. Đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ hủy đặt phòng ban đầu của quý vị và quý vị sẽ nhận được khoản tiền hoàn trả cho mức giá thanh toán ban đầu. Hotels.com sẽ tiến hành hoàn trả ngay lập tức nhưng ngân hàng của quý vị có thể mất đến 30 ngày để xử lý việc này.
b) Nếu quý vị tìm thấy giá rẻ hơn trên trang web của đối thủ cạnh tranh: Hotels.com sẽ hoàn trả khoản chênh lệch. Quý vị phải liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc gửi yêu cầu của quý vị theo mẫu Đảm bảo giá trực tuyến trước 23:59 giờ địa phương vào ngày trước thời điểm lưu trú. Phòng có giá thấp hơn phải vẫn còn có thể đặt vào thời điểm quý vị liên hệ với chúng tôi, theo xác định từ đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Hotels.com sẽ tiến hành hoàn trả sau khi xác minh yêu cầu của quý vị nhưng ngân hàng của quý vị có thể mất đến 30 ngày để xử lý việc này.
Giá so sánh phải cho cùng một hành trình - Đảm bảo giá chỉ áp dụng cho các hành trình hoàn toàn giống nhau, bao gồm khách sạn, loại phòng, chính sách hủy áp dụng và ngày đi như đã đặt qua Hotels.com. Ngoài ra, giá so sánh phải cho cùng một khách sạn được đặt phòng độc lập qua một trang web khác. Nói cách khác, các khách sạn được đặt phòng qua một trang web khác theo dạng trọn gói sẽ không đủ điều kiện được áp dụng Đảm bảo giá. Đảm bảo giá áp dụng cho chi phí du lịch đã được đặt, như được nêu trong xác nhận đặt phòng của quý vị, bao gồm bất kỳ khoản thuế và phí nào mà chúng tôi thu từ quý vị tại thời điểm đặt phòng. Đảm bảo giá không áp dụng cho bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào do bên thứ ba thu từ quý vị, chẳng hạn như các khoản thuế và phí mà khách sạn có thể thu trực tiếp từ quý vị khi quý vị lưu trú tại khách sạn. Đảm bảo giá không áp dụng với đặt phòng trên các trang web mà thông tin khách sạn hoặc các chi tiết đặt phòng khác không được tiết lộ cho đến sau khi hoàn tất thanh toán. Quý vị phải đáp ứng mọi yêu cầu áp dụng cho giá thấp hơn (nếu có), bao gồm, nhưng không giới hạn, yêu cầu nơi cư trú, vùng miền và độ tuổi.

Giá so sánh phải là giá áp dụng cho đại đa số người dùng - Đảm bảo giá chỉ áp dụng cho giá được quảng cáo và dành cho đại đa số người dùng. Chương trình này cũng áp dụng cho Giá Bí mật. Đảm bảo giá không áp dụng cho giá tại các trang web chương trình thành viên của đối thủ cạnh tranh; giá hoặc giảm giá cho doanh nghiệp; giá đặt theo nhóm, thuê riêng, chương trình thưởng, phần thưởng khích lệ, hội thảo, hội nghị, giá buôn hoặc giá liên hãng; giá đạt được thông qua quá trình đấu giá hoặc tương tự; hoặc giá chỉ áp dụng khi sử dụng coupon hoặc các loại khuyến mãi khác không dành cho đại đa số người dùng. Giá thấp hơn không thể là giá tại trang web quý vị phải gọi để nhận giá hoặc từ email gửi đến cho quý vị.

Xác minh khiếu nại - Tất cả các yêu cầu đều phải được Hotels.com xác minh. Chúng tôi sẽ không chấp nhận ảnh chụp màn hình hoặc các bằng chứng khác chứng minh cho một mức giá thấp hơn mà chúng tôi không thể xác nhận một cách độc lập. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không xác minh bất kỳ yêu cầu nào mà chúng tôi cho rằng, theo quyết định riêng của mình, là do lỗi in hoặc các lỗi khác hay do gian lận hoặc có mục đích xấu.

Hoàn trả cho các yêu cầu đã xác minh (chỉ áp dụng cho các đặt phòng có thể hoàn trả) - Các yêu cầu hoàn trả đã xác minh sẽ nhận được khoản hoàn trả vào thẻ tín dụng đã sử dụng để đặt phòng. Trong trường hợp quý vị đã thanh toán cho khách sạn tại thời điểm đặt phòng, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị khoản tiền hoàn trả sau khi hoàn tất việc xác minh yêu cầu. Trong trường hợp quý vị đã chọn thanh toán sau tại khách sạn cho đặt phòng trên Hotels.com và quý vị tìm thấy giá rẻ hơn trên một trang web khác, quý vị phải thanh toán cho khách sạn giá gốc khi đến và chúng tôi sẽ gửi khoản tiền hoàn trả khi quý vị hoàn tất lưu trú. Lưu ý rằng, quý vị có thể phải chờ tối đa 30 ngày hoặc đến chu kỳ thanh toán tiếp theo mới thấy khoản hoàn trả này trên bản sao kê của quý vị.
Coupon (chỉ áp dụng cho các đặt phòng không thể hoàn trả) - Quý vị sẽ nhận được coupon qua email ngay sau khi Hotels.com tiếp nhận và xác minh yêu cầu của quý vị. Điều khoản & điều kiện của coupon sẽ được áp dụng (xem ở trên trong mục ‘Điều kiện sử dụng mã giảm giá’).

Thay đổi - Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc ngừng chương trình Đảm bảo giá hoặc giới hạn chương trình với bất kỳ cá nhân nào, vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ hoặc không vì lý do nào mà không phải thông báo trước hay chịu trách nhiệm pháp lý với quý vị. Điều khoản có hiệu lực tại thời điểm quý vị đặt phòng sẽ được dùng để xác định hiệu lực của Đảm bảo giá cho đặt phòng của quý vị. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản & điều kiện này không cấu thành việc từ bỏ điều khoản đó.


Điểm đến du lịch

Mặc dù hầu hết các chuyến đi du lịch, bao gồm cả các chuyến đi tới các điểm du lịch quốc tế đều được hoàn thành mà không có các rắc rối bất ngờ, nhưng việc du lịch tới một số điểm đến nhất định có thể có những rủi ro lớn hơn những điểm đến khác. Hotels.com khuyến cáo hành khách xem xét những điều cấm, cảnh báo, thông báo và tư vấn về du lịch được phát hành bởi chính phủ của quý vị trước khi đặt phòng đối với điểm đến quốc tế để biết các điều kiện ở các nước đó và để biết mức độ rủi ro liên quan đến việc du lịch tới những điểm đến cụ thể . Ví dụ, thông tin từ Chính Phủ Mỹ có thể được tìm thấy tại www.state.gov, www.tsa.gov, www.dot.gov, www.faa.gov, www.cdc.gov, www.treas.gov/ofac và www.customs.gov.

Xin vui lòng liên hệ chính phủ của quý vị hoặc cơ quan lãnh sự để có được thông tin về các yêu cầu đối với hộ chiếu và yêu cầu tài liệu du lịch. Quý vị có trách nhiệm xác định hộ chiếu và tài liệu lữ hành cần thiết cho chuyến đi và đảm bảo rằng hộ chiếu và tài liệu đó còn hiệu lực. Ngoài ra, quý vị có trách nhiệm xác định xem quý vị có bảo hiểm du lịch đầy đủ chưa.

BẰNG VIỆC BÁN SẢN PHẨM DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, HOTELS.COM KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI ĐẾN CÁC ĐIỂM ĐẾN ĐÓ LÀ NÊN HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO và KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT CÓ THỂ XẢY RA TỪ VIỆC THỰC HIỆN CHUYẾN ĐI TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN NÓI TRÊN.

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC CÓ SAI SÓT, BAO GỒM CẢ SAI SÓT VỀ GIÁ. CỤ THỂ, CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM “KHÔNG BẢO ĐẢM ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ SAI SÓT NÀO HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN VÀ MÔ TẢ VỀ KHÁCH SẠN, HÀNG KHÔNG, TÀU THUYỀN, XE CỘ VÀ CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH KHÁC ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE NÀY (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, GIÁ, HÌNH ẢNH, DANH SÁCH TIỆN NGHI CỦA KHÁCH SẠN, MÔ TẢ SẢN PHẨM CHUNG, V.V…) MÀ ĐA SỐ CÁC THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG. NGOÀI RA, HOTELS.COM BẢO LƯU RÕ RÀNG QUYỀN SỬA CHỮA BẤT CỨ SAI SÓT GIÁ NÀO TRÊN WEBSITE VÀ/HOẶC YÊU CẦU ĐẶT PHÒNG ĐANG CHỜ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ KHÔNG CHÍNH XÁC. TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, NẾU CÓ THỂ, CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ CƠ HỘI GIỮ YÊU CẦU ĐẶT CHỔ ĐANG CHỜ CỦA QUÝ VỊ THEO GIÁ CHÍNH XÁC HOẶC CHÚNG TÔI SẼ HUỶ YÊU CẦU ĐẶT CHỔ CỦA QUÝ VỊ MÀ KHÔNG THU BẤT KỲ KHOẢN PHÍ THAY ĐỔI HOẶC HUỶ BỎ NÀO CỦA HOTELS.COM.

XẾP HẠNG KHÁCH SẠN ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE CHỈ CHO MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN CHUNG; VÀ CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA VIỆC XẾP HẠNG ĐÓ. CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ SỰ CÓ SẴN BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỤ THỂ NÀO. CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ CÁC BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRÊN WEBSITE BẤT CỨ THỜI ĐIỂM NÀO.

CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỂ HIỆN NÀO VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE ĐỐI VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO VÀ SỰ BAO GỒM HOẶC GIỚI THIỆU BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRÊN WEBSITE NÀY KHÔNG TẠO THÀNH BẤT CỨ SỰ CHỨNG THỰC HOẶC SỰ GIỚI THIỆU NÀO VỀ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÊU TRÊN BỞI CÁC CÔNG TY HOTELS.COM HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐÓ ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ NHÀ CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHƯỚC TỪ TẤT CẢ SỰ BẢO ĐẢM HOẶC/VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO CHO RẰNG WEBSITE NÀY, MÁY CHỦ CỦA MÌNH HOẶC BẤT CỨ THƯ ĐIỆN TỬ NÀO ĐƯỢC GỬI NÀO TỪ CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM, VÀ/HOẶC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ LÀ KHÔNG CÓ VI RÚT HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC, CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ TẠI ĐÂY KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM NÀY VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ THÍCH HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ, VỀ CÁC QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM.

CÁC NHÀ CUNG CẤP PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, KHÁCH SẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH HOẶC DỊCH VỤ KHÁC TRÊN WEBSITE NÀY LÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM. CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG, SAI SÓT, BỎ SÓT, VIỆC ĐẠI DIỆN, ĐẢM BẢO, SỰ VI PHẠM HOẶC SƠ SUẤT NÀO CỦA BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP NÀO HOẶC BẤT CỨ THƯƠNG TÍCH, TỬ VONG, THIỆT HẠI TÀI SẢN, HOẶC THIẾT HẠI HOẶC CHI PHÍ KHÁC PHÁT SINH TỪ ĐÓ. CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ SẼ KHÔNG HOÀN TRẢ TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT CỨ SỰ CHẬM TRỄ, HỦY BỎ, QUÁ TẢI ĐẶT PHÒNG, ĐÌNH CÔNG, BẤT KHẢ KHÁNG HOẶC NGUYÊN NHÂN NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP CỦA CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM; VÀ CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ CHI PHÍ BỔ SUNG, BỎ SÓT, CHẬM TRỄ, THAY ĐỔI TUYẾN HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ CHÍNH PHỦ HOẶC CƠ QUAN THẨM QUYỀN NÀO.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY HOTELS.COM VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ/HOẶC BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HÌNH PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN, VIỆC QUÝ VỊ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY HOẶC SỰ KHÔNG THỂ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, SỰ TIN TƯỞNG CỦA QUÝ VỊ ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN XUẤT HIỆN TRÊN WEBSITE NÀY; BẤT CỨ VI RÚT MÁY TÍNH, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CÁC TRANG LIÊN KẾT, SẢN PHẨM và DỊCH VỤ NÀO NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA WEBSITE NÀY; HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHÁC PHÁT SINH TỪ SỰ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY) BẤT KỂ DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VỀ SỰ VÔ Ý, HỢP ĐỒNG, THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TUYỆT ĐỐI, HOẶC THEO BẤT CỨ CÁCH KHÁC và NGAY CẢ KHI CÁC CÔNG TY HOTELS.COM, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA HOTELS.COM VÀ/HOẶC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI NÓI TRÊN.

Nếu, bất kể những hạn chế nêu trên, Các Công ty Hotels.com, các Công ty Liên kết của Hotels.com hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ bị phát hiện là có trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ, hoặc có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với sự kiện được mô tả nêu trên thì trách nhiệm của Các Công ty Hotels.com, các Công ty Liên kết của Hotels.com hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ trong mọi trường hợp cũng sẽ không vượt quá, tính tổng cộng, (a) phí giao dịch quý vị thanh toán cho Expedia liên quan đến giao dịch của quý vị trên Website này, hoặc (b) Một trăm Đô la Mỹ (US$100.00) hoặc số tiền tương ứng theo đơn vị tiền tệ địa phương, tùy theo số nào lớn hơn.

Việc hạn chế trách nhiệm thể hiện sự phân chia rủi ro giữa các bên. Hạn chế cụ thể trong phần này vẫn tồn tại và áp dụng ngay cả khi bất cứ biện pháp hạn chế cụ thể nào được xác định trong các điều khoản này được phát hiện là đã không đạt mục đích cơ bản của nó. Hạn chế trách nhiệm được quy định trong khoản này có lợi cho Các Công ty Hotels.com, Các Công ty liên kết của Hotels.com, và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ.

Bồi thường thiệt hại

Quý vị đồng ý bảo vệ và bảo đảm cho Các Công ty Hotels.com, các Công ty Liên kết của Hotels.com và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của họ và bất cứ nhân viên, nhà quản lý, người lao động,và đại lý nào khỏi và chống lại bất cứ yêu cầu, khiếu kiện, khuyến cáo, tịch thu, tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, hình phạt, phí và chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không hạn chế ở chi phí pháp lý và thanh toán hợp lý, do bên thứ ba đưa ra vì nguyên nhân:
(a) Quý vị vi phạm Thỏa thuận này hoặc tài liệu dẫn chiếu trong Thỏa thuận này;
(b) Quý vị vi phạm bất cứ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba bất kỳ; hoặc
(c) Việc sử dụng Website này của quý vị

Liên kết đến các website của Bên Thứ ba

Website này có thể chứa các đường dẫn đến những website được điều hành bởi các bên khác với Hotels.com. Các đường dẫn nói trên được cung cấp chỉ để cho quý vị tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát những website đó và không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc vấn đề bảo mật hoặc những hoạt động khác của các website đó. Hơn nữa, quý vị được nhắc nhở xem xét các khuyến cáo để đảm bảo rằng bất kỳ liên kết nào quý vị lựa chọn hoặc phần mềm nào quý vị tải xuống (bất kể là từ Website này hay website khác) là không có những phần như virus, sâu máy tính, trojan, lỗi hoặc các phần khác có tính chất phá hoại. Việc chúng tôi đặt các đường liên kết đến website đó không ngầm định sự chứng thực của chúng tôi đối với tài liệu của website nói trên hoặc là bất kỳ sự liên hệ nào với người điều hành của website đó.

Phần mềm hiện hữu trên Website này

Bất cứ phần mềm nào có thể tải xuống từ Website này (“Phần mềm”) đều là chương trình được bảo hộ bản quyền của Các Công ty Hotels.com và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi. Việc sử dụng phần mềm nói trên của quý vị được điều chỉnh bởi điều khoản Thỏa thuận cấp phép sử dụng cho người sử dụng cuối mà nó kèm theo hoặc được bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận Cấp phép”). Quý vị không thể cài đặt hoặc sử dụng bất cứ Phần mềm nào được đi kèm hoặc bao gồm trong Thỏa thuận Cấp phép trừ phi quý vị đồng ý trước các điều khoản Thỏa thuận Cấp phép. Đối với bất cứ Phần mềm có thể tải xuống từ Website này không được kèm theo Thỏa thuận Cấp phép, chúng tôi tại đây cấp cho quý vị, người sử dụng, quyền hạn chế, cá nhân và không thể chuyển giao để sử dụng Phần mềm để xem và sử dụng Website này theo cách khác theo điều khoản và điều kiện này và không nhằm mục đích nào khác.

Xin vui lòng chú ý rằng tất cả các Phần mềm, bao gồm, nhưng không hạn chế, tất cả các mã HTML và các kiểm soát Kích hoạt X chứa đựng trong Website này, đều thuộc sở hữu của Các Công ty Hotels.com, Các Công ty Liên kết của Hotels.com, và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi và được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều ước quốc tế. Bất cứ sự sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm nào cũng đều bị cấm rõ ràng và có thể dẫn đến hình phạt dân sự hoặc hình sự. Người vi phạm sẽ bị khởi kiện ở mức cao nhất có thể.

KHÔNG HẠN CHẾ NHỮNG ĐIỀU ĐỀ CẬP Ở TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC NHÂN BẢN PHẦN MỀM CHO BẤT CỨ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ KHÁC ĐỂ SAO CHÉP TIẾP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI LÀ TUYỆT ĐỐI BỊ CẤM. PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO ĐẢM, NẾU CÓ, CHỈ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP.
Điều kiện sử dụng mã giảm giá
Mã giảm giá ("Coupon") có thể được áp dụng cho đặt phòng khách sạn trả trước, ngoại trừ đặt phòng ở các khách sạn không tham gia chương trình trong danh sách được cung cấp cùng với mỗi Coupon cụ thể.
Danh sách khách sạn tham gia có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.
Coupon với mức giảm giá ở đơn vị tiền tệ cụ thể (ví dụ: giảm 10 Euro) không thể sử dụng cho đặt phòng được thanh toán ở đơn vị tiền tệ khác.
Nếu giảm giá theo phần trăm (ví dụ: giảm 10%), trong trường hợp đặt nhiều phòng (nghĩa là khi đặt 2 phòng trở lên trong cùng một yêu cầu đặt phòng) thì mức giảm giá chỉ áp dụng cho giá của phòng thứ nhất trong yêu cầu đặt phòng.
Để biết những giới hạn cụ thể về sử dụng Coupon, vui lòng xem thông tin về Coupon liên quan. Chỉ được sử dụng một Coupon với mỗi đặt phòng. Áp dụng điều khoản và điều kiện đặt phòng thông thường; và mọi đặt phòng đều tùy tình trạng phòng thực tế. Không được bán hoặc chuyển nhượng Coupon.

Áp dụng thuế, phí và phụ phí như thông thường với các đặt phòng sử dụng Coupon. Các loại phí này phải được thanh toán tại thời điểm đặt phòng hoặc thanh toán trực tiếp tại khách sạn và khách hàng có trách nhiệm thanh toán. Coupon chỉ có giá trị khi được sử dụng theo các điều khoản & điều kiện của ưu đãi. Không thể trả lại Coupon để lấy tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền mặt.

Coupon sử dụng một lần sẽ được xem là đã được sử dụng hoàn toàn một khi đã thực hiện đặt phòng và sẽ không được trả lại hoặc thay thế; và cũng không được hoàn trả nếu chỉ sử dụng một phần Coupon. Coupon sử dụng nhiều lần được xem là đã được sử dụng hoàn toàn theo các giới hạn đã được quy định trong điều khoản và điều kiện của từng Coupon cụ thể.

Nếu thay đổi ngày đi sau khi sử dụng Coupon, sẽ không thể tái sử dụng Coupon với ngày đi thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Không sử dụng được Coupon với các đặt phòng đã thanh toán trước đó.
Các đại lý du lịch liên kết với chương trình đại lý du lịch của Hotels.com không được sử dụng Coupon.
Hotels.com giữ quyền thay đổi điều kiện sử dụng hoặc thu hồi Coupon bất kỳ thời gian nào.

Đặt phòng theo nhóm

Quý vị không thể đặt nhiều hơn 8 phòng trực tuyến tại cùng khách sạn/ngày lưu trú. Nếu chúng tôi xác định rằng quý vị đã đặt tổng cộng trên 8 phòng trong các đặt phòng riêng lẻ, chúng tôi có thể hủy các đặt phòng của quý vị và tính phí hủy, nếu áp dụng. Nếu quý vị đã thanh toán khoản đặt cọc không được hoàn trả, khoản đặt cọc của quý vị sẽ bị mất. Nếu quý vị muốn đặt 9 phòng trở lên, quý vị phải liên hệ với chuyên gia lữ hành theo nhóm của Expedia qua điện thoại hoặc gửi biểu mẫu lữ hành theo nhóm trực tuyến. Một trong các chuyên gia lữ hành theo nhóm của chúng tôi sẽ nghiên cứu yêu cầu của quý vị và liên hệ với quý vị để hoàn tất đặt phòng. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị ký hợp đồng bằng văn bản và/hoặc thanh toán khoản đặt cọc không được hoàn trả.

ĐẶT PHÒNG DÀI NGÀY

Quý vị không thể đặt phòng trực tuyến nhiều hơn 28 đêm tại cùng một khách sạn. Nếu chúng tôi xác định quý vị đã đặt phòng cho tổng số hơn 28 đêm trong những lần đặt phòng riêng biệt, chúng tôi có thể hủy đặt phòng của quý vị và tính phí hủy cho quý vị, nếu áp dụng. Nếu quý vị đã thanh toán đặt cọc không thể hoàn trả thì quý vị sẽ mất khoản đặt cọc này. Nếu muốn đặt phòng cho 29 đêm trở lên, quý vị phải liên hệ với chuyên viên đặt phòng dài hạn của Hotels.com qua điện thoại hoặc điền vào mẫu du lịch dài ngày trực tuyến. Một trong các chuyên viên đặt phòng dài hạn của chúng tôi sẽ tìm hiểu yêu cầu của quý vị và liên hệ với quý vị để hoàn thành việc đặt phòng. Quý vị có thể được yêu cầu ký một văn bản hợp đồng và/hoặc thanh toán khoản đặt cọc không thể hoàn trả.


Chuyển đổi tiền tệ

Tỷ giá quy đổi tiền tệ được căn cứ trên các nguồn công bố khác nhau hiện có và nên chỉ được sử dụng để tham khảo. Tỷ giá không được xác nhận là chính xác và tỷ giá thực tế có thể thay đổi. Tỷ giá hối đoái tiền tệ không được cập nhật hàng ngày. Hãy kiểm tra ngày trên tính năng chuyển đổi tiền tệ cho ngày mà tiền tệ được cập nhật mới nhất. Thông tin được cung cấp bởi ứng dụng này được tin là chính xác, nhưng Các Công ty Hotels.com, Các Công ty Liên kết của Hotels.com, và/hoặc các nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan sự chính xác nói trên. Khi sử dụng thông tin này cho mục đích tài chính, chúng tôi khuyên quý vị tham vấn nhà chuyên môn để xác minh độ chính xác của tỷ giá tiền tệ. Chúng tôi không cho phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cá nhân của quý vị và quý vị bị cấm rõ ràng việc bán lại, phân phối lại và sử dụng thông tin này cho mục đích thương mại

Thông báo bản quyền và nhãn hiệu

Tất cả nội dung của Website này thuộc bản quyền của © 2012 Hotels.com, L.P. Mọi quyền được bảo lưu. Hotels.com, L.P. không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên website do các đối tác điều hành, không phải Hotels.com, L.P. Hotels.com, Hotels, Hotels.com, Finding You the Perfect Place, Five Star, Hotel Price Index, Hoteles, Hotles, HPI, IAN, IAN.com, Wake Up Happy, , Smart Character, và logo Hotels.com là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Hotels.com, L.P. tại Mỹ và/hoặc các quốc gia khác. Các logo cũng như tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trong này có thể là nhãn hiệu của các chủ sở hữu tương ứng.

Nếu quý vị nhận thấy việc vi phạm thương hiệu của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail tới hotline@expedia.com. Chúng tôi chỉ xử lý các thông báo liên quan đến vi phạm thương hiệu tại địa chỉ email này.


Khiếu nại vi phạm bản quyền & Thông báo phản đối

Hotels.com tôn trọng bản quyền của những người khác. Nếu quý vị tin tưởng với thiện chí rằng các tài liệu do chúng tôi lưu trữ vi phạm bản quyền của mình, quý vị (hoặc người đại diện của quý vị) có thể gửi thông báo bằng văn bản cho chúng tôi bao gồm thông tin sau. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không xử lý khiếu nại của quý vị nếu không được điền đúng cách hoặc nếu khiếu nại không hoàn chỉnh:
1. Sự xác định rõ ràng sản phẩm có bản quyền mà quý vị cho rằng đã bị vi phạm.
2. Sự xác định rõ ràng về tài liệu mà quý vị cho rằng đang vi phạm sản phẩm có bản quyền và thông tin cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó trên Website, chẳng hạn như liên kết đến tài liệu vi phạm.
3. Thông tin liên hệ của quý vị để chúng tôi có thể trả lời khiếu nại, tốt nhất là bao gồm địa chỉ email và số điện thoại.
4. Tuyên bố rằng quý vị có “niềm tin thiện chí rằng tài liệu bị khiếu nại vi phạm bản quyền không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện hoặc luật pháp cho phép”.
5. Tuyên bố rằng "thông tin trong thông báo là chính xác và, nếu sai sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm".
6. Thông báo phải được ký bởi người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu của quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Thông báo liên quan đến Website này phải được gửi qua email tới hotels-copyright@hotels.com để được giải quyết nhanh nhất.

Quý vị cũng có thể gửi thông báo cho chúng tôi bằng thông tin liên hệ bên dưới:
Hotels.com, L.P.

Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints
c/o NRAI
16055 Space Center Blvd., Suite 235
Houston, TX 77062

HOẶC quý vị có thể gửi qua fax tới: (+1) 425 679-7251, Attn: IP/Trademark Legal Dept., DMCA Complaints

Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý tất cả các thông báo tuân theo các yêu cầu nêu trên. Nếu chúng tôi xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập theo thông báo như vậy, chúng tôi có thể thông báo cho chủ sở hữu hoặc quản trị viên của website hoặc nội dung bị ảnh hưởng rằng họ có thể gửi thông báo phản đối.

Chúng tôi khuyên quý vị hỏi ý kiến luật sư trước khi gửi thông báo. Mọi khai báo sai sự thật trong thông báo của quý vị dù liên quan đến nội dung hoặc hoạt động vi phạm có thể khiến quý vị phải chịu trách nhiệm bồi thường (bao gồm chi phí và phí luật sư). Trong một vụ việc liên quan đến nội dung trực tuyến (Xem Online Policy Group vs. Diebold, Inc.), một công ty đã phải trả hơn $100.000 chi phí và phí luật sư sau khi nhắm tới nội dung được bảo vệ bởi nguyên tắc sử dụng công bằng của Mỹ.
Đối với bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến quy trình DMCA cho Hotels.com, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (+1) 425 679-3753.

Chấm dứt tài khoản

Theo Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ ("DMCA") và luật hiện hành khác, Hotels.com đã thông qua chính sách chấm dứt người đăng ký hoặc chủ tài khoản bị coi là vi phạm liên tục, trong các tình huống phù hợp và theo quyết định riêng của Hotels.com. Theo quyết định riêng, Hotels.com cũng có thể giới hạn việc truy cập vào website và/hoặc chấm dứt các tài khoản của bất kỳ người dùng nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, dù có vi phạm liên tục hay không. Nếu quý vị cho rằng chủ tài khoản hoặc người đăng ký liên tục vi phạm, vui lòng cung cấp thông tin đầy đủ để chúng tôi xác định rằng chủ tài khoản hoặc người đăng ký liên tục vi phạm khi quý vị gửi thông báo.


Thông báo sáng chế

Một hoặc nhiều bằng sáng chế tại Mỹ hoặc tại nước ngoài thuộc sở hữu của Expedia, Inc. hoặc các Công ty Expedia được ứng dụng cho website này và cho các tính năng và dịch vụ có thể truy cập thông qua trang này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các bằng Sáng Chế Mỹ số: 6,826,543; 6,990,457; 7,272,568; và 7,415,419. Ngoài ra, một số phần của website này hoạt động theo giấy phép của một hoặc nhiều bằng sáng chế.

Điều khoản chung

Việc quý vị sử dụng bản đồ hiện có trên Website này được điều chỉnh bởi điều khoản sử dụng được trình bày tại http://maps.hotels.com/mapservice/termsOfUse.jsp?app=Hotels.com.

Website này được điều hành bởi một pháp nhân Mỹ và Thỏa thuận này được điều chỉnh theo pháp luật của bang Texas, Mỹ. Quý vị bằng Thỏa thuận này đồng ý chịu sự phán quyết và xét xử duy nhất của toà án tại hạt Dallas, bang Texas, Mỹ, đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Website này. Việc sử dụng Website này là không được phép trong bất cứ việc xét xử nào mà không công nhận hiệu lực của tất cả các quy định của điều khoản và điều kiện này, bao gồm, nhưng không hạn chế, đoạn này.

Quý vị đồng ý rằng không tồn tại mối quan hệ liên doanh, hợp danh, hoặc quan hệ lao động nào giữa quý vị và Công ty Hotels.com phát sinh từ Thỏa thuận hoặc việc sử dụng Website này.
Việc thực hiện Thỏa thuận này của chúng tôi là đối tượng của các luật và thủ tục pháp lý hiện hành và Thỏa thuận này không có điều khoản nào hạn chế quyền của chúng tôi đáp ứng việc thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu hoặc đề nghị của chính quyền hoặc yêu cầu hoặc đề nghị pháp lý khác liên quan đến việc sử dụng Website của quý vị hoặc thông tin được cung cấp cho hoặc thu thập bởi chúng tôi về việc sử dụng đó. Trong phạm vi cho phép bởi luật áp dụng, quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ đưa ra bất cứ yêu cầu hoặc căn cứ khởi kiện phát sinh từ, hoặc liên quan đến, việc truy cập hoặc sử dụng của quý vị trên Website này trong vòng hai (02) năm từ ngày yêu cầu hoặc căn cứ khởi kiện nói trên xảy ra hoặc phát sinh nếu không thì yêu cầu hoặc căn cứ khởi kiện đó sẽ bị khước từ không có khả năng khôi phục.

Nếu bất cứ phần nào của Thỏa thuận này được phát hiện là vô hiệu, trái luật hoặc không có khả năng thi hành thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của phần còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy yếu dưới bất kỳ hình thức nào.

Thỏa thuận này (và bất cứ điều khoản và điều kiện nào khác được dẫn chiếu trong Thỏa thuận này) cấu thành Thỏa thuận toàn bộ giữa quý vị và Hotels.com về Website này và nó thay thế tất cả liên lạc và đề nghị trước đây hoặc hiện thời, dù bằng thông tin điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa khách hàng và Hotels.com về Website này. Bản in của Thỏa thuận này và bất cứ thông báo nào được đưa ra dưới hình thức điện tử đều được thừa nhận trong bất kỳ vụ kiện tại tòa án hoặc vụ kiện hành chính nào căn cứ theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này cho cùng phạm vi và cho cùng các điều kiện như các tài liệu kinh doanh và các bản ghi được tạo ra ngay từ đầu và và lưu giữ bằng hình thức bản in.

Các tên công ty, sản phẩm, con người, đặc điểm và/hoặc dữ liệu hư cấu được đề cập trên Website này là không nhằm để diễn tả bất cứ cá nhân, công ty, sản phẩm, hoặc sự kiện thực tế nào.
Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này đều được bảo lưu.

Công ty bán Dịch vụ Du lịch

Hotels.com là một Công ty Cung cấp Dịch vụ Du lịch đã đăng ký tại mỗi bang sau đây:

Số đăng ký California: 2083949-50
Số đăng ký Florida: ST-36670
Số đăng ký Iowa: 862
Số đăng ký Nevada: 2007-0019

Việc đăng ký là công ty bán dịch vụ du lịch tại California không tạo nên sự phê chuẩn của bang.
Hỗ trợ dịch vụ

Để được phản hồi nhanh câu hỏi của quý vị hoặc cách thức liên hệ với chúng tôi, hãy đến /customer_care/faq.html, phòng Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi. Hoặc là quý vị có thể gửi thư cho chúng tôi tới:

Attn: Customer Service Dept.
Hotels.com, L.P. 10440 North Central Expressway Suite 400
Dallas, Texas 75231
USA

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BỔ SUNG DÀNH CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG HOTELS.COM

Phần này trình bày các điều khoản và điều kiện bổ sung (“Điều khoản Sử dụng Ứng dụng”) quy định việc sử dụng điện thoại di động, điện thoại thông minh hoặc thiết bị di động khác của ứng dụng mang tên “Hotels.com Mobile” (“Ứng dụng Di động Hotels.com”). Bằng cách chọn nút "Chấp nhận" sử dụng Ứng dụng, quý vị đồng ý tuân theo:

1. các điều khoản và điều kiện
2. các Điều khoản Sử dụng Ứng dụng này; và
3. 
Chính sách Bảo mật của chúng tôi;

Các mục trên được gọi chung là “Chính sách của chúng tôi”. Nếu quý vị không đồng ý tuân theo các Chính sách của chúng tôi, quý vị có thể không được sử dụng Ứng dụng Di động và quý vị phải chọn nút “Từ chối” và xóa Ứng dụng Di động khỏi thiết bị của quý vị.

Trong trường hợp quý vị đồng ý tuân theo Chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ cấp cho quý vị quyền không độc quyền, không được chuyển nhượng để tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng Di động và truy cập vào nội dung cũng như thông tin có sẵn trong Ứng dụng Di động (“Nội dung”) (bao gồm nhưng không giới hạn giá cả và tình trạng thực tế của dịch vụ) theo các điều khoản trong Chính sách của chúng tôi.

Tất cả các điều khoản và điều kiện đặt ra bên trên nhằm quản lý:

1. việc quý vị sử dụng trang web của chúng tôi;
2. tất cả nội dung, dịch vụ, tính năng, phần mềm, phiếu giảm giá và chương trình tặng thưởng dành cho quý vị qua trang web của chúng tôi;
3. mối quan hệ hợp pháp của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của chúng tôi với quý vị); và
4. các quyền dành cho chúng tôi;

sẽ áp dụng đầy đủ và công bằng đồng thời sẽ quy định cơ sở mà dựa vào đó, Hotels.com tạo Ứng dụng Di động và Nội dung để quý vị sử dụng. Mọi tham chiếu tới “trang web” trong những điều khoản và điều kiện nêu trên sẽ được coi là bao gồm tham chiếu tới Ứng dụng Di động và/hoặc Nội dung và sẽ áp dụng cho việc sử dụng Ứng dụng Di động và/hoặc Nội dung của quý vị theo ngữ cảnh yêu cầu. Mọi tham chiếu đến “thỏa thuận” hoặc “điều khoản và điều kiện” cũng sẽ được coi là bao gồm tham chiếu đến Điều khoản Sử dụng Ứng dụng theo ngữ cảnh yêu cầu.

Ứng dụng Di động này dành cho việc sử dụng cá nhân và phi thương mại

Theo điều kiện sử dụng Ứng dụng Di động và Nội dung này, quý vị cam kết sẽ không sử dụng Ứng dụng Di động và Nội dung này cho bất kỳ mục đích nào phi pháp hoặc bị cấm bởi Chính sách của chúng tôi.

Thiết bị của quý vị phải kết nối internet để Ứng dụng Di động hoạt động chính xác. Quý vị chịu trách nhiệm thực hiện mọi sắp xếp cần thiết để thiết bị của quý vị có kết nối internet và chịu trách nhiệm cho mọi chi phí từ nhà cung cấp dịch vụ có thể có khi truyền hoặc nhận dữ liệu Ứng dụng Di động (bao gồm nhưng không giới hạn phí chuyển vùng dữ liệu). Vui lòng lưu ý rằng Ứng dụng Di động sẽ tự động truyền một lượng nhỏ dữ liệu như một phần trong hoạt động thông thường của ứng dụng, vui lòng xem phần “Thông tin về quý vị và việc sử dụng Ứng dụng Di động của quý vị” bên dưới để biết thêm thông tin.
Ngoại trừ trường hợp được nêu rõ ràng trong những điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ quy định nào được luật địa phương cho phép, quý vị cam kết:

1. không sao chép Ứng dụng Di động hoặc Nội dung trừ trường hợp việc sao chép đó là ngẫu nhiên trong việc sử dụng thông thường của Ứng dụng Di động.
2. không cho mượn, cho thuê, cấp phép phụ, cho vay, biên dịch, sáp nhập, làm phù hợp, thay đổi hay chỉnh sửa Ứng dụng Di động hoặc Nội dung;
3. không thay đổi hoặc chỉnh sửa toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong Ứng dụng Di động hoặc Nội dung, đồng thời không cho phép Ứng dụng Di động hoặc Nội dung hay bất kỳ phần nào của Ứng dụng Di động hoặc Nội dung được kết hợp hoặc hợp nhất với bất kỳ chương trình nào khác;
4. không tháo rời, giải mã, thiết kế đối chiếu hoặc tạo bản biến thể dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng Di động hoặc Nội dung; đồng thời không được cố thực hiện bất kỳ hành động nào ngoại trừ những trường hợp không bị pháp luật ngăn cấm; và
5. không cung cấp hoặc tạo Ứng dụng Di động hoặc Nội dung ở phạm vi toàn bộ hoặc một phần (bao gồm nhưng không giới hạn đối với danh sách chương trình, đối tượng và danh sách chương trình nguồn, mã đối tượng và mã nguồn), ở bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo lưu các Quyền

Quý vị thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, chứng quyền và quyền lợi trong Ứng dụng Di động và Nội dung đều thuộc về Hotels.com hoặc nhà cung ứng và nhà cung cấp của chúng tôi. Các quyền này được luật pháp và các hiệp ước trên toàn thế giới bảo vệ. Mọi quyền đó đều được bảo lưu.
Quý vị thừa nhận rằng quý vị không có quyền trong hoặc đối với Ứng dụng Di động và Nội dung ngoài quyền giới hạn sử dụng theo Chính sách của chúng tôi.

Quý vị thừa nhận rằng Ứng dụng Di động và mọi tài liệu kèm theo và/hoặc thông tin kỹ thuật đều tuân theo các điều luật và quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ. Quý vị đồng ý không xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Ứng dụng Di động, trực tiếp hoặc gián tiếp, đến bất kỳ quốc gia nào thuộc nhóm hạn chế xuất khẩu của Mỹ.

Thông tin về quý vị và việc sử dụng Ứng dụng Di động của quý vị

Chúng tôi xử lý thông tin về quý vị theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng việc sử dụng Ứng dụng Di động này, quý vị chấp thuận với việc xử lý đó, vì vậy, vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi một cách cẩn thận.

Theo thông tin được mô tả chi tiết trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Ứng dụng Di động sẽ tự động thu thập thông tin về:

1. cách quý vị sử dụng Ứng dụng Di động;
2. nội dung quý vị truy cập;
3. lỗi hoặc sự cố kỹ thuật mà Ứng dụng có thể gặp phải trong khi sử dụng.

Bằng việc sử dụng Ứng dụng Di động, quý vị thừa nhận, đồng ý và chấp thuận việc thu thập tự động các thông tin này.

Khi quý vị sử dụng tính năng ‘tìm khách sạn gần quý vị’ của Ứng dụng Di động, chúng tôi sử dụng dữ liệu vị trí địa lý từ thiết bị của quý vị bằng GPS hoặc dữ liệu mạng di động để xác định các khách sạn gần vị trí của quý vị. Mặc dù thông tin này được thu thập nặc danh nhưng thông tin này có thể tiết lộ cho chúng tôi vị trí chính xác hoặc gần đúng của quý vị cho Ứng dụng Di động. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để định vị các khách sạn, như đã mô tả chi tiết trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu vị trí qua Ứng dụng Di động trừ khi quý vị kích hoạt tính năng ‘tìm khách sạn gần quý vị’ trong Ứng dụng Di động. Bằng việc sử dụng tính năng ‘tìm khách sạn gần quý vị’, quý vị thừa nhận, đồng ý và chấp thuận Hotels.com sử dụng dữ liệu vị trí đã nói trên để cung cấp Nội dung và dịch vụ liên quan đến vị trí của quý vị qua Ứng dụng Di động. Có thể tắt tính năng chia sẻ dữ liệu vị trí qua Ứng dụng Di động mọi lúc trong trình đơn cài đặt.

Chấm dứt

Hotels.com có thể chấm dứt những Điều khoản Sử dụng này ngay lập tức bằng thông báo được ghi thành văn bản cho quý vị nếu:

1. Quý vị phạm vào tài liệu hoặc vi phạm liên tục các Điều khoản Sử dụng này; hoặc
2. Hotels.com đơn phương quyết định rút Ứng dụng Di động toàn bộ hay một phần.

Đối với việc chấm dứt vì bất kỳ lý do nào:

1. tất các quyền được cấp cho quý vị trong Ứng dụng Di động hoặc Nội dung theo Điều khoản Sử dụng sẽ bị dừng;
2. quý vị phải dừng mọi việc sử dụng Ứng dụng Di động và Nội dung; và
3. quý vị phải xóa hoặc gỡ bỏ Ứng dụng Di động khỏi thiết bị của quý vị.

Những Điều khoản Sử dụng này là ràng buộc với quý vị và chúng tôi, đồng thời áp dụng cho cả những người kế nhiệm và phân công. Quý vị không thể chuyển, phân công, tính phí hoặc áp đặt các Điều khoản Sử dụng này, hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của quý vị theo Điều khoản Sử dụng này, mà không có sự chấp thuận bằng văn bản trước của chúng tôi. Chúng tôi có thể chuyển, phân công, tính phí, ký hợp đồng phụ hoặc áp đặt các Điều khoản Sử dụng này, hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Điều khoản Dịch vụ này, mọi lúc trong thời gian áp dụng Điều khoản Sử dụng này.

Tại mọi thời điểm trong thời gian áp dụng Điều khoản Sử dụng này, nếu chúng tôi không thể cam kết hoạt động của bất kỳ nghĩa vụ nào của quý vị theo Điều khoản Sử dụng này, hoặc nếu chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ quyền hay phương pháp nào mà chúng tôi cung cấp theo Điều khoản Sử dụng này, thì điều này sẽ không hàm ý quyền khước từ những quyền hay phương pháp đó và sẽ không làm giảm tính tuân thủ của quý vị với những nghĩa vụ đó. Quyền khước từ của chúng tôi ở bất kỳ trường hợp mặc định nào sẽ không hàm ý quyền khước từ cho bất kỳ trường hợp mặc định nào tiếp theo. Không có quyền khước từ nào của chúng tôi đối với bất kỳ mục nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ có hiệu lực trừ khi được tuyên bố rõ ràng là quyền khước từ và được thông báo với quý vị bằng văn bản.

Thiết bị Apple

Nếu quý vị sử dụng Ứng dụng Di động trên thiết bị Apple (ví dụ: iPhone, iPod, iPad) thì ngoài những Điều khoản Sử dụng nêu trên, quý vị cũng đồng ý các điều sau:

1. quý vị thừa nhận rằng Điều khoản Sử dụng là ràng buộc giữa chúng tôi và quý vị, chứ không phải với Apple Inc. nằm tại One Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. (“Apple”);
2. giấy phép cấp cho quý vị sử dụng Ứng dụng Di động giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để sử dụng Ứng dụng Di động trên một sản phẩm di động sử dụng hệ điều hành (iOS) của Apple mà quý vị sở hữu hoặc kiểm soát;
3. quý vị thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ nào để cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ nào đối với Ứng dụng Di động;
4. trong trường hợp Ứng dụng Di động không thể tuân theo bất kỳ đảm bảo có thể áp dụng nào thì quý vị có thể thông báo với Apple, và Apple sẽ hoàn trả quý vị theo giá mua (nếu có) cho Ứng dụng Di động và, theo phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo đảm nào khác với Ứng dụng Di động.
5. quý vị thừa nhận rằng chúng tôi, không phải Apple, chịu trách nhiệm xử lý mọi khiếu nại của quý vị hay của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng Di động;
6. quý vị thừa nhận rằng, trong trường hợp có bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng Ứng dụng Di động hoặc quyền sở hữu và sử dụng của quý vị đối với Ứng dụng đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó, Apple sẽ không chịu trách nhiệm điều tra, bảo vệ, xử lý và bãi bỏ bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ nào như vậy;
7. quý vị tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị không thuộc quốc gia bị Chính phủ Mỹ cấm vận hoặc quốc gia bị Chính phủ Mỹ chỉ rõ là “hỗ trợ khủng bố” và quý vị không nằm trong danh sách các bên bị nghiêm cấm và hạn chế của Chính phủ Mỹ; đồng thời
8. quý vị thừa nhận và đồng ý rằng Apple, và các chi nhánh công ty Apple, là bên thụ hưởng thứ ba của Điều khoản Sử dụng, và do đó, theo việc chấp nhận Điều khoản Sử dụng của quý vị, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi Điều khoản Sử dụng đối với quý vị như bên thụ hưởng thứ ba.

Sửa đổi ngày 9 tháng 6 năm 2020

© 2020 Hotels.com, L.P. Mọi quyền được bảo lưu.