Khách sạn gần Điện thờ Jian Hoa Liên

Cát An, Đài Loan

Tìm nơi lưu trú

Danh thắng khác ở Cát An

Thông tin cần biết về Điện thờ Jian Hoa Liên