Khách sạn gần Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Châu Âu

Pâquis-Nations, Thụy Sĩ

Tìm nơi lưu trú

Danh thắng khác ở Pâquis-Nations

Thông tin cần biết về Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Châu Âu

Khám phá Pâquis-Nations