Khách sạn gần Đại học Kỹ thuật Tiểu bang Tajik

Dushanbe, Tajikistan

Tìm nơi lưu trú

Danh thắng khác ở Dushanbe

Thông tin cần biết về Đại học Kỹ thuật Tiểu bang Tajik