Khách sạn gần Bảo tàng Phòng không của Lực lượng vũ trang Canada

Vịnh Bắc, Ontario, Canada

Tìm nơi lưu trú

Danh thắng khác ở Vịnh Bắc

Thông tin cần biết về Bảo tàng Phòng không của Lực lượng vũ trang Canada