Khách sạn gần North Star Express (Trung tâm mua sắm)

Kimberley, British Columbia, Canada

Tìm nơi lưu trú

Danh thắng khác ở Kimberley

Thông tin cần biết về North Star Express (Trung tâm mua sắm)

Khám phá Kimberley