Chọn ngày để xem giá

Tùy chọn phòng

Phòng đơn (1 Adulto + 1 Niño)

 • 23 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng dành cho gia đình (3 Adultos)

 • 33 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng dành cho gia đình (3 Adultos + 1 Niño)

 • 33 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng đơn (1 Adulto + 2 Niños)

 • 23 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đơn và 1 sofa giường đơn

Phòng dành cho gia đình (3 Adultos + 2 Niños)

 • 33 mét vuông
 • 5 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng dành cho gia đình

 • 33 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng đôi Junior (3 Adultos)

 • 23 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đôi

 • 23 mét vuông
 • 3 khách
 • 1 giường đôi

Phòng đôi Junior (2 Adultos + 2 Niños)

 • 23 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng dành cho gia đình (4 Adultos + 1 Niño)

 • 33 mét vuông
 • 5 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng đôi (2 Adultos + 1 Niño)

 • 23 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đơn và 1 sofa giường đơn

Phòng đôi (3 Adultos)

 • 23 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đơn và 1 sofa giường đơn

Phòng dành cho gia đình (2 Adultos + 2 Niños)

 • 33 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng đơn

 • 23 mét vuông
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng đôi Junior (4 Adultos)

 • 23 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đơn

 • 23 mét vuông
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng dành cho gia đình (2 Adultos + 3 Niños)

 • 33 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 5 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng dành cho gia đình (4 Adultos)

 • 33 mét vuông
 • 4 khách
 • 4 giường đơn

Phòng đôi Junior (3 Adultos + 1 Niño)

 • 23 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đôi, quang cảnh một góc biển (2 Adultos + 1 Niño)

 • 23 mét vuông
 • Quang cảnh một góc biển
 • 3 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đôi Junior

 • 23 mét vuông
 • 3 khách
 • 2 giường đôi

Phòng dành cho gia đình (2 Adultos + 1 Niño)

 • 33 mét vuông
 • Quang cảnh một góc biển
 • 3 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn

Phòng đôi, quang cảnh một góc biển

 • 23 mét vuông
 • Quang cảnh một góc biển
 • 3 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đôi, quang cảnh một góc biển (3 Adultos + 1 Niño)

 • 23 mét vuông
 • Quang cảnh một góc biển
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đơn (1 Adulto + 3 Niños)

 • 23 mét vuông
 • 4 khách
 • 2 giường đôi

Phòng đôi, quang cảnh một góc biển (3 Adultos)

 • 23 mét vuông
 • Quang cảnh một góc biển
 • 3 khách
 • 2 giường đôi

Phòng dành cho gia đình (5 Adultos)

 • 33 mét vuông
 • 5 khách
 • 2 giường đôi và 1 sofa giường đơn