Chọn ngày để xem giá

Giá hiện tại là 348.606 ₫
Có giá này vào 03/12/2022

Tùy chọn phòng