Chọn ngày để xem giá

Giá hiện tại là 7.292.468 ₫
Có giá này vào 19/12/2022

Tùy chọn phòng