Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com Rewards

 Ngày cập nhật gần nhất: 04/11/2022 

 

 

Hotels.com™ Rewards là chương trình khách hàng thân thiết của Hotels.com™ ("Chương trình"). Với mỗi đêm bạn đặt phòng và lưu trú tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện, bạn sẽ tích lũy được một tem ("Tem"). Khi tích lũy được 10 Tem, bạn có thể đổi 1 đêm thưởng ("Đêm thưởng"). Đêm thưởng này không bao gồm thuế và phí mà bạn phải thanh toán khi đổi Đêm thưởng.  Tất cả đặt phòng phải được thực hiện trực tuyến hoặc trên app di động của chúng tôi. Bạn chỉ có thể tích lũy Tem hoặc đổi Đêm thưởng tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện. 

 

Chương trình dành cho tất cả những người trên 18 tuổi (hoặc độ tuổi trưởng thành ở quốc gia bạn) đăng ký Hotels.com bằng địa chỉ email hợp lệ và sau đó tham gia Chương trình. Các công ty, hiệp hội hoặc nhóm khác không được tham gia. Nhân viên của Expedia, Inc. sẽ không được tích lũy Tem hoặc đổi Đêm thưởng nếu họ sử dụng ưu đãi giảm giá dành cho nhân viên để đặt phòng. Nếu nhân viên của Expedia, Inc. đặt phòng mà không sử dụng ưu đãi giảm giá của mình, họ sẽ có thể tích lũy Tem và đổi đêm Hotels.com Rewards. 
 

 

 HẠNG THƯỞNG 

 

Chương trình có 3 hạng: 

 

 • Hotels.com Rewards, 
 • Hotels.com Rewards Silver và 
 • Hotels.com Rewards Gold. 

 

Bạn sẽ tham gia với tư cách là thành viên hạng Hotels.com Rewards. Khi tích lũy được 10-29 Tem trong một năm thành viên, bạn sẽ đủ điều kiện đạt hạng Hotels.com Rewards Silver. Khi tích lũy từ 30 Tem trở lên trong một năm thành viên, bạn sẽ đủ điều kiện đạt hạng Hotels.com Rewards Gold. Một năm thành viên kéo dài trong một năm kể từ ngày bạn tạo tài khoản và mỗi năm sau đó. 

 

Thành viên Silver và Gold có thể gọi đến số điện thoại dành riêng 24/7 để thực hiện hoặc thảo luận về đặt phòng và có các quyền lợi khác như nhận khuyến mãi sớm và ưu đãi độc quyền. Tất cả những quyền lợi này sẽ áp dụng trong vòng 2 tuần kể từ khi đủ điều kiện đạt hạng Silver hoặc Gold và sẽ tiếp tục trong thời gian còn lại của năm thành viên đó cũng như toàn bộ năm thành viên sau đó. Nếu bạn không tích lũy đủ Tem để duy trì hạng Silver hoặc Gold, chúng tôi sẽ giảm hạng của bạn cho năm thành viên tiếp theo. 

 

 

TÍCH LŨY TEM 

 

Bạn sẽ tích lũy được 1 Tem cho mỗi đêm lưu trú tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện. Tích lũy 10 Tem và chúng tôi sẽ tặng bạn 1 Đêm thưởng. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Hotels.com khi đặt phòng trực tuyến và trên app di động của chúng tôi để chúng tôi có thể thêm Tem mà bạn tích lũy được vào tài khoản của bạn sau kỳ lưu trú. Nếu đặt phòng với chúng tôi qua điện thoại, bạn phải cho biết địa chỉ email trên tài khoản của bạn để chúng tôi thêm Tem. Chỉ thành viên Hotels.com Rewards mới có thể tích lũy Tem. Những khách khác trên cùng đặt phòng không thể tích lũy Tem và bạn không thể tích lũy Tem cho bất kỳ đặt phòng nơi lưu trú nào mà bạn đã thực hiện trước khi tham gia Chương trình. 

 

Chúng tôi sẽ thêm Tem mà bạn tích lũy vào tài khoản của bạn tối đa 72 giờ sau khi bạn trả phòng tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards. Nếu bạn tích lũy Tem nhưng sau đó chúng tôi cho rằng bạn đã không hoàn thành kỳ lưu trú của mình ("Tem không hợp lệ"), chúng tôi có quyền xóa những Tem không hợp lệ này khỏi tài khoản của bạn. Điều này có thể xảy ra nếu bạn hủy đặt phòng hoặc không nhận phòng tại nơi lưu trú, dẫn đến việc Tem không hợp lệ. Tem không hợp lệ không được tính vào 10 Tem bạn cần để đổi Đêm thưởng. Bạn có thể phải chờ tới 35 ngày để đổi Đêm thưởng nếu số Tem của bạn được tích lũy thông qua tùy chọn "thanh toán sau/thanh toán tại nơi lưu trú". 

 

Bạn có thể kiểm tra tài khoản bất cứ lúc nào để xem số Tem đã tích lũy được. Chỉ cần đăng nhập vào Hotels.com, sử dụng app di động của chúng tôi hoặc gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản của mình là chính xác. Nếu bạn cho rằng số Tem mà bạn tích lũy được không chính xác, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này cho bạn. Nếu bất kỳ đặt phòng nào không hợp lệ như đã đề cập trước đó, chúng tôi sẽ xóa chúng khỏi tài khoản của bạn. 

 

Ngoài thông tin ở trên, bạn sẽ không tích lũy được Tem đối với: 

 • Đặt phòng thực hiện trên một trang web Hotels.com liên kết 
 • Đặt phòng thực hiện trước khi bạn tham gia Chương trình 
 • Đặt phòng trọn gói, như nơi lưu trú + chuyến bay 
 • Một số đặt phòng thực hiện bằng cách sử dụng coupon, voucher hoặc mã giảm giá – bạn sẽ cần kiểm tra điều khoản của mỗi loại ưu đãi này 
 • Đặt phòng thực hiện qua Dịch vụ Du lịch Nhóm 
 • Đặt phòng mà bạn không phải thanh toán, tức miễn phí 

 

 

ĐỔI ĐÊM THƯỞNG 

 

Khi bạn tích lũy được 10 Tem, chúng tôi sẽ tặng bạn 1 Đêm thưởng để đổi tại nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện bất kỳ. Bạn có thể đổi Đêm thưởng trực tuyến và trên ứng dụng di động của chúng tôi. 

 

Giá trị tối đa của Đêm thưởng được căn cứ trên giá trị của 10 Tem mà bạn đã tích lũy miễn là chúng chưa hết hạn. Giá trị này tương đương với giá trung bình mỗi ngày (không bao gồm thuế và phí) của các Tem mà bạn đã tích lũy trước đó. Nếu tích lũy Tem theo Giá thành viên của Hotels.com (định nghĩa bên trên), đây là giá sẽ được sử dụng để tính toán chứ không phải giá thông thường. Bạn phải thanh toán thuế, phí, bữa ăn và bất kỳ chi phí nào khác liên quan đến Đêm thưởng của bạn.

 

Nếu bạn sử dụng nhiều loại tiền tệ khác nhau trong quá trình tích lũy 10 Tem, giá trị của từng Tem hiện được tính bằng loại tiền tệ của vùng lãnh thổ bạn đã chọn khi tham gia Chương trình. 

 

Lưu trú Đêm thưởng phải tuân theo mọi điều khoản và điều kiện đặt phòng hiện hành. Bạn sẽ không tích lũy được Tem khi đổi Đêm thưởng. Tem không có giá trị tiền mặt và bạn không thể đổi Đêm thưởng lấy tiền mặt. 

 

Nếu bạn đổi Đêm thưởng ở kỳ lưu trú có chi phí thấp hơn giá trị tối đa của Đêm thưởng, bạn sẽ không nhận được khoản chênh lệch bằng tiền mặt, tín dụng hoặc bất kỳ thứ gì khác. Bạn có thể đổi Đêm thưởng ở kỳ lưu trú có chi phí cao hơn giá trị tối đa của Đêm thưởng – bạn chỉ cần thanh toán khoản chênh lệch. 

 

Nếu có nhiều Đêm thưởng để đổi, bạn có thể chọn đặt phòng mà bạn muốn áp dụng. Bạn không được kết hợp Đêm thưởng với bất kỳ ưu đãi, coupon, voucher hoặc mã giảm giá nào khác, trừ khi điều khoản của mỗi loại này cho phép. Điều này có nghĩa là khi bạn đặt phòng và đổi Đêm thưởng, thông thường bạn sẽ không được giảm giá thêm cho đặt phòng đó. 

 

Nếu bạn đổi Đêm thưởng trong đặt phòng nhiều hơn 1 đêm, chúng tôi sẽ tự động áp dụng giá trị của Đêm thưởng vào đêm đắt nhất trong đặt phòng, phụ thuộc vào giá trị tối đa của Đêm thưởng. 

 

Lưu trú Đêm thưởng phải tuân theo mọi chính sách hủy hiện hành được nơi lưu trú Hotels.com Rewards chuyển cho chúng tôi. Nếu bạn hủy Đêm thưởng mà bạn đã thanh toán đặt phòng và có quyền nhận hoàn tiền toàn bộ khi hủy, chúng tôi sẽ chuyển lại Đêm thưởng vào tài khoản của bạn.  Nếu bạn hủy Đêm thưởng mà bạn đã thanh toán đặt phòng và có quyền nhận hoàn tiền 1-99% khi hủy, chúng tôi sẽ không chuyển lại Đêm thưởng vào tài khoản của bạn.  Nếu bạn hủy Đêm thưởng mà bạn đã thanh toán đặt phòng và không có quyền nhận hoàn tiền khi hủy, chúng tôi sẽ không chuyển lại Đêm thưởng vào tài khoản của bạn. 

 

Nếu bạn muốn thay đổi ngày đặt phòng có Đêm thưởng đã đổi, bạn sẽ cần hủy đặt phòng, chờ Đêm thưởng được chuyển lại vào tài khoản của mình, sau đó đặt phòng lại để có thể áp dụng Đêm thưởng cho đặt phòng mới. 

 

 

NƠI LƯU TRÚ VIP ACCESS  

 

Thành viên Hotels.com Rewards Gold và Silver đủ điều kiện hưởng tiện nghi, dịch vụ đặc biệt chỉ có tại những nơi lưu trú VIP Access được tuyển chọn. Điều kiện hợp lệ để hưởng tiện nghi, dịch vụ tùy thuộc vào hạng Hotels.com Rewards của bạn tại thời điểm đặt phòng; đồng thời, các tiện nghi, dịch vụ sẽ giống như hiển thị trên tin cho thuê của nơi lưu trú tại thời điểm đặt phòng. Tiện nghi, dịch vụ có thể khác nhau tùy nơi lưu trú và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Có thể áp dụng yêu cầu về thời gian lưu trú tối thiểu. 

 

Nơi lưu trú thuộc mạng lưới VIP Access cung cấp những quyền lợi có thể khác nhau tùy nơi lưu trú và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không thông báo trước. Các tiện nghi, dịch vụ này dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách khác đặt phòng bằng tài khoản của thành viên Silver và Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. 

 

Thành viên Silver và Gold được đảm bảo miễn phí Wifi tại các nơi lưu trú VIP Access. Ở đây, chúng tôi nói đến Wifi tiêu chuẩn. Có thể áp dụng phụ phí với Wifi cao cấp. Ưu đãi này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.  

 

Thành viên Gold có thể đủ điều kiện nâng hạng khi nhận phòng tại những nơi lưu trú VIP Access tham gia chương trình, tùy theo tình trạng thực tế. Điều kiện hợp lệ để nâng hạng phòng dựa vào hạng Hotels.com Rewards của khách tại thời điểm đặt phòng. Việc nâng hạng phòng tại nơi lưu trú VIP Access dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho phòng khác đặt bằng tài khoản của thành viên Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. Nâng hạng phòng có thể bao gồm nâng miễn phí lên hạng phòng có giá hoặc chất lượng cao hơn. Thay vì nâng hạng phòng, khách có thể sẽ được nhận phòng ở tầng ưu tiên hoặc vị trí ưu tiên trên một tầng, ví dụ như xa thang máy hoặc máy làm đá. Khách không thể đặt trước nâng hạng phòng.  

 

Thành viên Gold có thể nhận phòng sớm và trả phòng muộn tại những nơi lưu trú VIP Access tham gia chương trình, tùy theo tình trạng thực tế. Điều kiện hợp lệ để nhận phòng sớm và trả phòng muộn dựa vào hạng Hotels.com Rewards của khách tại thời điểm đặt phòng. Việc nhận phòng sớm và trả phòng muộn dành cho chủ tài khoản chính và chỉ có thể dành thêm cho khách khác đặt phòng bằng tài khoản của thành viên Gold theo quyết định của nơi lưu trú và tùy theo tình trạng thực tế. 

 

 

CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI HOTELS.COM REWARDS, NGÀY HẾT HẠN TEM VÀ CHẤM DỨT CHƯƠNG TRÌNH 

 

Các Tem của bạn sẽ không hết hạn miễn là bạn duy trì tài khoản hoạt động ít nhất một lần mỗi 12 tháng. Điều này có nghĩa là bạn phải tích lũy một Tem hoặc đổi một Đêm thưởng trong thời gian đó, và khi bạn thực hiện việc này, ngày hết hạn sẽ được gia hạn thêm 12 tháng nữa. Nếu bạn không tích lũy Tem hoặc đổi Đêm thưởng trong thời gian 12 tháng, các Tem của bạn sẽ hết hạn và chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Nếu điều này xảy ra, các Tem của bạn sẽ không được cấp lại. Đăng nhập vào tài khoản của bạn để kiểm tra khi nào các Tem của bạn hết hạn. 

 

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện của Hotels.com Rewards bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo, bao gồm các quy định về tích lũy Tem, các hạng thành viên khác nhau và các yêu cầu về tính đủ điều kiện của các hạng và các quyền lợi liên quan, các quy định về đổi Đêm thưởng, danh sách các nơi lưu trú Hotels.com Rewards đủ điều kiện và giá trị tối đa của một Đêm thưởng. Chúng tôi có thể thông báo những thay đổi này với bạn qua email hoặc trên trang web Hotels.com, vì vậy bạn hãy nhớ kiểm tra tài khoản của mình thường xuyên. 

 

Hotels.com Rewards không có ngày kết thúc và sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi chấm dứt chương trình này, điều này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi chấm dứt Chương trình, bạn sẽ có 30 ngày kể từ khi chúng tôi thông báo chấm dứt để đổi bất kỳ Đêm thưởng nào mà bạn có trong tài khoản. Sau ngày đó, bạn sẽ mất Đêm thưởng và bạn sẽ không được bồi thường. 

 

Bằng việc tiếp tục tích lũy Tem và đổi Đêm thưởng với Hotels.com Rewards, bạn chấp nhận mọi thay đổi với các điều khoản và điều kiện này. Bạn có trách nhiệm cập nhật bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện. Phiên bản mới nhất sẽ luôn có trên trang web của chúng tôi. 

 

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA HOTELS.COM REWARDS 

 

Chúng tôi có quyền ngừng tư cách thành viên của bạn nếu bạn gian lận hoặc sử dụng Chương trình theo cách không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi hay bất kỳ luật, quy định, quy chế hoặc pháp lệnh nào của liên bang hoặc tiểu bang. Nếu chúng tôi ngừng tư cách thành viên của bạn, bạn có thể mất các Tem đã tích lũy và quyền lợi. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện hành động hành chính và/hoặc pháp lý thích hợp, bao gồm truy tố hình sự nếu cần. 

 

Khi bạn đăng ký Hotels.com Rewards, chúng tôi có thể thông báo mọi cập nhật về tài khoản hoặc giao dịch với bạn qua email. Chúng tôi có thể rút lại các Tem của bạn bất kỳ lúc nào. Bạn không thể bán hoặc chuyển nhượng các Tem hay kết hợp với các Tem của thành viên khác. Không thể chuyển nhượng Tem và Đêm thưởng nếu thành viên qua đời, nếu có vấn đề quan hệ gia đình hoặc theo quy định pháp luật.   

 

Trong phạm vi cung cấp Chương trình, chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào (rõ ràng hay ngụ ý) hoặc điều khoản ngụ ý dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm ngụ ý hoặc các điều khoản ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Chúng tôi không cam đoan, bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào về Chương trình, ngoại trừ trường hợp không thể loại trừ cam đoan hoặc bảo đảm cụ thể theo luật hiện hành, trong đó có luật bảo vệ người tiêu dùng. 

 

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự không chính xác nào liên quan đến việc nhận, đổi và sử dụng Tem và/hoặc Đêm thưởng, trừ khi và chỉ trong phạm vi chúng tôi đã trực tiếp gây ra sự không chính xác đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến Đêm thưởng mà sau khi nhận có thể bị mất, bị đánh cắp hoặc không còn giá trị, ngoại trừ trường hợp trách nhiệm pháp lý đó phát sinh do hoặc có một phần do hành động sơ suất hoặc gian lận của Hotels.com. Nhà cung cấp và đối tác của Hotels.com không có bất kỳ mối liên kết nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc quản lý Chương trình. 

 

Điều khoản "Trách nhiệm pháp lý" trong Điều khoản dịch vụ áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com Rewards này. 

 

Điều kiện thành viên của Chương trình là bạn chấp thuận và cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập theo Chính sách riêng tư cùng mọi luật hiện hành về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu. 

 Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com Rewards này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, tính hợp lệ, tính hợp pháp và tính bắt buộc thực thi của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy yếu theo bất kỳ cách nào. Việc chúng tôi không thể hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com Rewards này ở mọi thời điểm sẽ không hủy bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi (các) quy định tương tự hoặc quy định khác trình bày ở văn bản này trong tương lai. 

Các Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com Rewards này (cùng với mọi điều khoản và điều kiện khác được nhắc đến ở văn bản này) cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về Chương trình này. Thỏa thuận này thay thế tất cả những thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện thời, bất kể bằng hình thức điện tử, lời nói hay văn bản giữa bạn và chúng tôi về Chương trình. 

Chương trình Hotels.com Rewards cũng như Điều khoản và Điều kiện của Hotels.com Rewards chịu sự điều chỉnh của các luật được nêu rõ trong Điều khoản dịch vụ. 

 

Chương trình sẽ vô hiệu ở nơi bị pháp luật cấm. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quy định nào trong các điều khoản và điều kiện của Hotels.com Rewards này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác. 

 

Quyết định của chúng tôi về mọi câu hỏi hoặc tranh chấp liên quan đến Chương trình là quyết định cuối cùng. 

 

 

GIÁ THÀNH VIÊN 

 

Giá thành viên của Hotels.com ("Giá thành viên") áp dụng cho những khách hàng sau đây: 

 

 • Thành viên Hotels.com Rewards; 
  • Nếu đã đăng nhập vào tài khoản Hotels.com khi duyệt trang web, bạn sẽ tự động xem được Giá thành viên tại những nơi lưu trú có ký hiệu "Giá thành viên của bạn". 
 • người dùng app di động (như định nghĩa trong điều khoản và điều kiện bên dưới) 
  • Khi sử dụng app di động, bạn sẽ tự động xem được Giá thành viên tại những nơi lưu trú có ký hiệu "Giá thành viên của bạn". Người dùng app di động sẽ không xem được Giá thành viên nếu truy cập trang web qua các nền tảng khác, trừ khi đăng nhập tài khoản thành viên Hotels.com Rewards. 

 

Chỉ có Giá thành viên tại một số nơi lưu trú và vào một số ngày nhất định. Giá thành viên chỉ được hiển thị ở trang kết quả tìm kiếm khi có nơi lưu trú áp dụng chương trình và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Khi Giá thành viên hiển thị cạnh giá bị gạch bỏ (VD: "£150 £100"), giá bị gạch bỏ được tính dựa trên giá tiêu chuẩn của nơi lưu trú trên trang của chúng tôi, do nơi lưu trú xác định và cung cấp thông tin.   Mục "Giá" trong Điều khoản dịch vụ cũng áp dụng với Giá thành viên.